website SEO analysis & review tools logo

website SEO analysis & review tools

Options
allAll
successHigh score
mediumMedium score
lowLow score
infoInfo only
socialSocial
backlinksBacklinks
visitorsVisitors
accessibilityAccessibility
SEO-contentSEO-content
technologyTechnology
validityValidity
usabilityUsability
SEOSEO
mobileMobile
performancePerformance
SEO-AuthoritySEO-Authority
securitySecurity

Report for astoria-academy.com

iwebchk

Top Priorities

list
Please SUBSCRIBE to see the full list of personalized tasks.
Show more Show less

Traffic Rank

visitors
2,789,497 most visited website in the World Trend: up (-1,138,169)
19,367 most visited website in BG Bulgaria
Traffic Rank is provided by Alexa

Visitors Localization

visitors
Low map legend High
CountryPercentDomain (ccTLD)Status
BG Bulgaria60.8%astoria-academy.bgNot available.
Registering country code top level domains (ccTLD) can prevent potential competitors from taking advantage of your primary domain reputation. It is also one of the ways to improve country specific SEO and performance. (www.searchenginejournal.com/seo-without-boarders-a-guide-to-international-seo-nick-paterman/60092/)

Images

accessibilitySEO-content
Perfect, all images have ALT attribute.
Number of images: 23
Missing alt tag: 0
The "alt" attribute provides a text equivalent for the image. If the browser cannot display an image the alt description will be given in its place. Furthermore, some visitors cannot see images as they might be blind in which the alt tag provides a valuable image description. Finally, search engines utilize the alt attribute for image search indexing. (www.w3.org/QA/Tips/altAttribute)

Title

SEO-content
We have found following title:

"Езиков Център Асториа Груп - езикови, компютърни обучения за всеки"

Length: 66 characters
The <TITLE> element provides a short piece of text describing the document. The title is very important as it shows in the window title bars, bookmarks and search results. Title should be between 60 to 80 characters long. (www.w3.org/QA/Tips/good-titles)

Description Metatag

SEO-content
We have found following description:

"Езиков център Асториа Груп предлага обучения по Английски, Немски, Френски, Испански език в група, онлайн,или индивидуално обучение от Асториа Груп"

Length: 147 characters
The description attribute should provide a concise explanation of a Web page's content. Also, the description is often displayed on search engine results and can indirectly affect page ranking.

Keywords Metatag

SEO-content
No Keywords Found.
The keywords attribute was utilized by search engines to provide more accurate search results. Due to the over usage and spamming the keywords attribute has been phased out and is no longer relevant. Google doesn't use the "keywords" meta tag in web search ranking.

Text to HTML Ratio

SEO-content
The Text to HTML ratio is 6.86%
Original content is by far the single most important element to search engines. Low Text to HTML ratio indicates little content for search engines to index. We consider it to be good practice to have a Text to HTML ratio of at least 10% and ideal above 20%

Frames

accessibilitySEO-content
No frames detected.
It is not recommended to use frames or iframes because they can cause problems for search engines. It is best to avoid frames and inline frames whenever possible (searchenginewatch.com/article/2064573/Search-Engines-and-Frames). If frames must be utilized consider <noframes> tag. (www.w3schools.com/tags/tag_noframes.asp).

Keyword Density & Consistency

SEO-content
Consistent Keywords % Density # Count T Title D Desc. H <H> A ALT B <b>
език4.92%41-152-
курсове2.40%20--2-3
обучения2.28%19115-2
асториа1.80%15124-1
груп1.80%15124-1
онлайн1.68%14-1461
компютърни1.56%131-1-1
английски1.56%13-111-
ielts1.56%13--211
обучение1.44%12-135-
асториа груп1.80%15124--
езиков център1.32%11112--
английски език1.32%11--1--
център асториа1.20%10111--
компютърни обучения1.20%101-1--
център асториа груп1.20%10111--
езиков център асториа1.20%10111--
2013 онлайн обучение0.48%4-----
асториа груп предлага0.24%2-1---
деца 5-6 клас0.24%2-----
Keywords density and consistency are notable factors for optimal page SEO. Preferred keywords should have higher keywords density indicating their importance. Optimally, preferred keywords should also be consistently utilized in multiple essential areas of the page such as title, description meta tag, h1 through h6 headings, alt image attributes, backlinks and internal links anchor text. Keyword density of above 6% can indicate that the word or a phrase appears too many time in the content.

Flash

accessibilitytechnologySEO-content
No flash detected.
Flash and other reach-media technologies should primarily be utilized for decorative purposes. This makes your site more search engine friendly and improves accessibility (support.google.com/webmasters/bin/answer.py?hl=en&answer=72746#1).

Doctype

technologyvalidity
HTML 5
The <!DOCTYPE> declaration tells the web browser about what version of HTML the page is written in. It is good practice to always add the <!DOCTYPE> declaration to the HTML documents, so that the browser knows what type of document to expect. (www.w3schools.com/tags/tag_DOCTYPE.asp)

Headings

SEO-content
 • 1 <H1>
  • АСТОРИА ГРУП
 • 3 <H3>
  • Чуждият език отваря вратичка към света, а всяко допълнително знание Ви прави по-свободни!
  • Квалификацията Ви днес е инвестиция в утрешния ден! За всеки клиент езиков център Асториа Групизработва план, според нуждите и желанията, с цел непрекъснат поглед върху напредъка!
  • ОТ ВЪЗМОЖНОСТИ КЪМ ПОСТИЖЕНИЯ
 • 26 <H4>
  • РЕНОМИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ С БОГАТ ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ОПИТ. ИНДИВИДУАЛЕН ПОДХОД КЪМ ВСЕКИ КУРСИСТ.
  • Курсовете протичат под формата намодерни и иновативни подходи за обучение, изцяло съобразени с възрастовата група и нивото на познания всъответната област. Нашите специалисти ще Ви преведат през различни препятствия, свързани с усвояване на нови знания с лекота! Предлагат се различни по график групови, индивидуални, комбинирани и онлайн пакети. Оптимизирайте максимално свободно си време и желания!
  • Курсовете се провеждат в малки групи под наблюдението на опитни специалисти. Продължителността на курса е съобразена с индивидуалните умения и желания на курсистите. Изграждат се техническите познания, практикуват се всички команди и възможности и се затвърждават усвоените познания! Предлагат се различни по график групови, индивидуални и онлайн пакети.
  • Платформата за обучение е съвместима с всички видове устройства. 24 / 7 разполагате с лесна за употреба виртуална обучаваща зала, която може да персонализирате по свой вкус.За Ваше удобство сме подготвили различни по сложност учебни материали, аудио и видео презентации, упражнения, тестове и брейнсторминг игри, с цел поетапно усвояване и затвърждаване на знанията, водещи до свободно използване на избраната сфера. Оптимизирайте максимално свободното си време и желания!
  • Груповиезикови обучения:
  • Онлайн езикови Обучения:
  • Индивидуални езикови обучения
  • Deutsch A1
  • Excel 2013
  • English A1
  • Word 2013
  • Power Point 2013
  • English A2
  • WordPress - Създайте своя сайт днес
  • Ielts Preparation
  • Английски език B1
  • Италиански език за начинаещи
  • Немски език - ниво А2
  • Computer Basics
  • Photoshop
  • OpenCart
  • Руски език А1
  • АСТОРИА ГРУП
  • ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ
  • Последно добавени
  • ВХОД
 • 0 <H5>
 • 3 <H6>
  • Excel 2013
  • Deutsch A1
  • Word 2013
The <h1> to <h6> tags are used to define HTML headings. The <h1> tag should hold the title describing the content of a specific page therefore only one h1 tag is needed per page. There can be any number of h2 - h6 tags but they should be added in order of importance (www.w3schools.com/tags/tag_hn.asp).

Character Encoding

technologyvalidity
UTF-8 (Unicode)
Covers: Worldwide
To display an HTML page correctly, the browser must know what character-set to use.

Language

usability
Declared Language: bg-BG (Bulgarian)
Language Attribute: bg-BG (Bulgarian)
The HTML "lang" attributes and language metatag define the base language to be used for displaying text and characters on a Website.

W3C Markup Validation

validity
Status: FAILED [23 errors, 0 warning(s)]
It is good practice to use valid HTML/XHTML markup as it ensures that the search engines can read the website correctly as well as it improves cross browser compatibility (W3C Markup Validation Service).

Web Analytics

technology
Yes, we have detected following web analytics tools:
 • Google analytics icon Google™ Analytics
Web Analytics Tools collect and measure information about visitor activity on a website. Well interpreted web traffic data is invaluable in determining a successfully web strategy and assessing the effectiveness of a website. At a minimum, we recommend to utilize at least one web analytics tool.

Deprecated HTML elements

technologyvalidity
Good, no deprecated elements found.
A deprecated element is one that has been outdated by newer constructs. Deprecated elements may become obsolete in future versions of HTML so it is recommended not to use them.

Nested HTML Tables

accessibilitytechnology
Great, no nested tables detected.
In general it is not recommended to use nested tables or to utilize tables for page layout. Nested tables are known to cause performance issues due to increased HTML size and rendering time. It is better to use CSS layout instead.

robots.txt

SEO
A robots.txt file restricts access to search engine robots that crawl the web. (www.robotstxt.org/robotstxt.html)

Mobile Rendering

mobile
Mobile internet usage has been exceeding PC's since 2014 and growing so it is critical for pages to render correctly on mobile devices.

XML Sitemap

SEO
Sitemaps inform search engines about pages available for crawling. In its simplest form, a Sitemap is an XML file that lists URLs for a site along with additional metadata about each URL. XML sitemap should help search engines to crawl the site more intelligently. (www.sitemaps.org/protocol.html)

Mobile Optimization

mobileperformanceSEO
Mobile PageSpeed analyzes webpages and evaluates its performance while providing suggestions on reducing page load times. Google is incorporating website speed in search ranking (www.mattcutts.com/blog/site-speed)

Mobile Experience

mobileusability
Data could not be obtained.
Mobile users have now become a critical part of online visits. Making the website mobile friendly is no longer an option but rather necessity. (https://developers.google.com/webmasters/smartphone-sites/)

Favicon

usability
The Favicon is a small icon associated with a website. The Favicon is important because it is displayed next to the website's URL in the address bar of the browser as well as in bookmarks and shortcuts.

Custom 404 Error Page

usability
No custom 404 error page detected.

Warning: Soft 404 error detected redirecting to https://astoria-academy.com/404-not-found/.

A 404 is a standard http response code for a resource that cannot be located on the server. Web servers usually return a "404 Not Found" error page for non-existing pages. Unfortunately, these default error pages are very generic and a not very user friendly, therefore, using a custom 404 error page is highly recommended.

Process of returning http status code "200 OK" for a non-existent page or redirecting users to another url is called soft 404. Soft 404 errors are problematic for search engines and are not advisable. (https://support.google.com/webmasters/answer/181708)

Printability

usability
Print-friendly pages are designed to fit on an 8.5"x11" or A4 sheet and usually include only the content of the page, along with source information.

W3C CSS Validation

validity
Data could not be obtained.
It is recommended to use valid CSS to ensure that the website displays correctly. (W3C CSS Validation Service).

Domain Age

SEO-Authority
Your domain was registerd for the first time: 2 years, 1 month, 22 days ago.
Age of the domain is one of the many signals that search engines utilize for ranking. Brand new domains generally have more difficult time to rank high for the first few months.

Domain Expiration

SEO-Authority
Your domain expires in: 1 year, 10 months, 8 days.
Domain expiration far in to the future is considered a good practice as it promotes confidence in your website, decreases chances of losing domain and in certain cases might help with search engine ranking. (https://www.hover.com/blog/three-reasons-to-renew-your-domain-names-for-five-years/)

IP Canonicalization

SEO
Yes, your site's IP 195.69.165.75 redirects to astoria-academy.com.
Some web spiders index websites using IP as well as domain name which can cause duplicate content if there is no IP Canonicalization.

URL Canonicalization

SEO
Yes, both the www.astoria-academy.com and astoria-academy.com resolve to the same URL.
Domain name with WWW and without can be considered as different pages causing duplicate content for search engines. (www.mattcutts.com/blog/seo-advice-url-canonicalization)

Page Speed

performanceSEO
Data could not be obtained.
PageSpeed analyzes webpages and evaluates its performance while providing suggestions on reducing page load times. Google is now incorporating website speed in search ranking (www.mattcutts.com/blog/site-speed)

Server Information

security

ISP:
Netfinity Jsc
Server IP:
195.69.165.75
Server Location:
BG SOFIA-CAPITAL, Sofia

Name Server 1:
ns157.icndns.net (78.142.50.157)
Name Server 2:
ns158.icndns.net (79.124.30.158)
Your server's IP address and location have minor impact on the country specific SEO. It is recommend to host the website in the country where the number of vistors is desired to be the highest. Search engines take the geolocation of a server into account. (www.youtube.com/watch?v=hXt23AXlJJU)

HTTPS (SSL)

security
Issued To:
Common Name (CN):
www.astoria-academy.com
Issuer:
Common Name (CN):
COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA
Oranization (O):
COMODO CA Limited
Period of Validity
Begins On:
02/20/2017
Expires On:
02/21/2018
Google™ is now treating HTTPS as a ranking signal. HTTPS is a secure web protocol that allows for encrypted communication between website and the client. HTTPS protocol requires your website to have an SSL certificate, which can be purchased from a Certificate Authority (CA) or SSL vendor. (security.googleblog.com/2014/08/https-as-ranking-signal_6.html).

Safe Browsing

security
Yes
Safe Browsing is a service provided by Google that enables applications to check URLs against Google's constantly updated lists of suspected phishing and malware pages. If your site is marked as unsafe see our guide on how to fix websites blocked by google safe browsing

Email Address Obfuscation

security
Great, this webpage does not contain email addresses displayed in plain text.
It is recommended to obfuscate email addresses posted in public. This prevents email addresses from being automatically harvested by spam bots which helps to decrease number of unsolicited emails. See our email obfuscation techniques guide for more details.

Spam Blacklist

security
Good, your IP is not blacklisted.
Spammer directories provide lists of IPs from which spam distribution is reported. Emails sent from the blocked IPs are subject to closer scrutiny and are much less likely to be delivered. For email campaigns it is recommended to utilize professional email services to ensure that your website IP is not blocked. (www.stopforumspam.com)

Directory Browsing

security
Great, your server has directory browsing disabled.
Protect Webserver directories from unwanted browsing. To enhance security, directory browsing should be disabled unless you have a specific reason to enable it. If you enable directory browsing, make sure that you only enable it on the particular directory or directories that you want to share. (https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc731109)

Whois Privacy

security
Registrant:
Name:
Astoria Group
Organization:
Astoria Group
Address:
ul. Car Simeon 6A, Varna, 9000, BG
Phone:
+359.884123908
Email:
astoria_group@abv.bg
Administrative Contact:
Name:
Astoria Group
Organization:
Astoria Group
Address:
ul. Car Simeon 6A, Varna, 9000, BG
Phone:
+359.884123908
Email:
astoria-group@abv.bg
Technical Contact:
Name:
Astoria Group
Organization:
Astoria Group
Address:
ul. Car Simeon 6A, Varna, 9000, BG
Phone:
+359.884123908
Email:
astoria-group@abv.bg
Whois Privacy is a service that prevents domain owner contact information from being displayed in the publicly available Whois records. This can help to cut down on unwanted spam but utilizing Whois privacy should be evaluated against business model and branding strategy.

Server Signature

security
Good, your server does not provide version information.
Attackers can utilize server signature versioning information to their advantage therefore it is recommended to disable it when possible.