website SEO analysis & review tools logo

website SEO analysis & review tools

Options
allAll
successHigh score
mediumMedium score
lowLow score
infoInfo only
socialSocial
backlinksBacklinks
visitorsVisitors
SEO-contentSEO-content
accessibilityAccessibility
technologyTechnology
validityValidity
usabilityUsability
SEOSEO
mobileMobile
performancePerformance
SEO-AuthoritySEO-Authority
securitySecurity

Report for cannabisvn.com

iwebchk

Top Priorities

list
Please SUBSCRIBE to see the full list of personalized tasks.
Show more Show less

Traffic Rank

visitors
1,074,315 most visited website in the World Trend: down (+940,311)
8,087 most visited website in VN Vietnam
Traffic Rank is provided by Alexa

Description Metatag

SEO-content
We have found following description:

"Cannabis - Các hợp chất Cannabinoid là một nhóm các hợp chất hoạt tính được tìm thấy trong Cần sa. Nó cũng được tìm thấy trên cở thể người"

Length: 138 characters
The description attribute should provide a concise explanation of a Web page's content. Also, the description is often displayed on search engine results and can indirectly affect page ranking.

Images

accessibilitySEO-content
We have located images with missing ALT attribute.
Number of images: 36
Missing alt tag: 3

List of images with missing ALT attributes:

 • https://cannabisvn.com/wp-content/uploads/2016/09/thuoc-la-danh-cho-ke-ngoc.jpg
 • https://secure.gravatar.com/avatar/c2c05adbef38601a06e2c57a7e9b3ae0?s=70...r=g
 • https://secure.gravatar.com/avatar/a7b4585ce210982005d006c6a30150cf?s=70...r=g
The "alt" attribute provides a text equivalent for the image. If the browser cannot display an image the alt description will be given in its place. Furthermore, some visitors cannot see images as they might be blind in which the alt tag provides a valuable image description. Finally, search engines utilize the alt attribute for image search indexing. (www.w3.org/QA/Tips/altAttribute)

Title

SEO-content
We have found following title:

"Cannabis Vietnam - Cần sa Việt Nam - Thông tin & Kiến thức"

Length: 58 characters
The <TITLE> element provides a short piece of text describing the document. The title is very important as it shows in the window title bars, bookmarks and search results. Title should be between 60 to 80 characters long. (www.w3.org/QA/Tips/good-titles)

Visitors Localization

visitors
Low map legend High
CountryPercentDomain (ccTLD)Status
VN Vietnam100.0%cannabisvn.vnNot available.
Registering country code top level domains (ccTLD) can prevent potential competitors from taking advantage of your primary domain reputation. It is also one of the ways to improve country specific SEO and performance. (www.searchenginejournal.com/seo-without-boarders-a-guide-to-international-seo-nick-paterman/60092/)

Keywords Metatag

SEO-content
No Keywords Found.
The keywords attribute was utilized by search engines to provide more accurate search results. Due to the over usage and spamming the keywords attribute has been phased out and is no longer relevant. Google doesn't use the "keywords" meta tag in web search ranking.

Text to HTML Ratio

SEO-content
The Text to HTML ratio is 3.88%
Original content is by far the single most important element to search engines. Low Text to HTML ratio indicates little content for search engines to index. We consider it to be good practice to have a Text to HTML ratio of at least 10% and ideal above 20%

Flash

accessibilitytechnologySEO-content
No flash detected.
Flash and other reach-media technologies should primarily be utilized for decorative purposes. This makes your site more search engine friendly and improves accessibility (support.google.com/webmasters/bin/answer.py?hl=en&answer=72746#1).

Frames

accessibilitySEO-content
No frames detected.
It is not recommended to use frames or iframes because they can cause problems for search engines. It is best to avoid frames and inline frames whenever possible (searchenginewatch.com/article/2064573/Search-Engines-and-Frames). If frames must be utilized consider <noframes> tag. (www.w3schools.com/tags/tag_noframes.asp).

Keyword Density & Consistency

SEO-content
Consistent Keywords % Density # Count T Title D Desc. H <H> A ALT B <b>
cần6.59%84112346-
cannabis3.84%4911131-
vietnam3.69%471-131-
nam2.98%381-131-
cần2.59%33--59-
việt2.27%291--27-
20162.27%29--11-
cannabisvn2.12%27---27-
tháng2.12%27-----
tin2.04%261-48-
cannabis vietnam3.69%471-1--
việt nam2.27%291----
tin tức1.02%13--1--
tháng chín0.86%11-----
việt nam0.71%9--1--
tức về cần0.47%6--1--
tin tức về0.47%6--1--
hướng dẫn mua0.39%5-----
dẫn mua hàng0.39%5-----
lịch sử cần0.39%5-----

Warning: Keywords density of above 5% might have negative impact on search engine listing

Keywords density and consistency are notable factors for optimal page SEO. Preferred keywords should have higher keywords density indicating their importance. Optimally, preferred keywords should also be consistently utilized in multiple essential areas of the page such as title, description meta tag, h1 through h6 headings, alt image attributes, backlinks and internal links anchor text. Keyword density of above 6% can indicate that the word or a phrase appears too many time in the content.

Doctype

technologyvalidity
No <!DOCTYPE ...> declaration found.
The <!DOCTYPE> declaration tells the web browser about what version of HTML the page is written in. It is good practice to always add the <!DOCTYPE> declaration to the HTML documents, so that the browser knows what type of document to expect. (www.w3schools.com/tags/tag_DOCTYPE.asp)

Character Encoding

technologyvalidity
UTF-8 (Unicode)
Covers: Worldwide
To display an HTML page correctly, the browser must know what character-set to use.

Headings

SEO-content
 • 1 <H1>
  • Cannabis Vietnam – Cần sa Việt Nam: Thông tin, tin tức về Cần sa + IMAGE of Cannabis Vietnam - Cần sa Việt Nam: Thông tin, tin tức về Cần sa [https://cannabisvn.com/wp-cont...png]
 • 0 <H2>
 • 35 <H3>
  • Loại Cần sa nào phù hợp với bạn
  • 13 lý do Cần sa là điều tuyệt nhất từng thấy
  • 10 người nổi tiếng góp phần ủng hộ hợp pháp hoá Cần sa
  • Cần sa Y tế Úc sẽ sớm ra mắt
  • Hãy thận trọng với Cần sa, nếu bạn có kiểu gen này
  • Thời hoàng kim của cây Gai dầu
  • Những nữ tu đấu tranh vì tương lai Xanh
  • Nên làm gì khi cây của bạn không ra hoa?
  • 10 giống Cần sa Y tế tốt nhất bạn nên dùng
  • 10 cách cho biết bạn đúng là một người đam mê...
  • Điều gì sẽ xảy ra với cơ thể khi trộn Cần...
  • Cách vượt qua cuộc kiểm tra chất kích thích
  • 3 cách làm giả kiểm tra chất kích thích
  • Dầu dừa cần sa
  • Hướng dẫn làm Dab tại nhà (mà không làm nổ tung...
  • Cần sa đối phó lại các bệnh về xương như thế...
  • Vì sao nên sử dụng Cần sa Y tế?
  • Sự khác biệt giữa Cần sa và Thuốc lá
  • 12 vận động viên nổi tiếng hút Cần sa
  • Cần sa có ảnh hưởng khả năng sinh sản không?
  • Vì sao Gai dầu cần được gỡ bỏ ra khỏi đạo luật kiểm soát
  • Ta biết anh luôn hút Cần, nhưng ai là người giúp Snoop luôn được...
  • Loại Cần sa nào phù hợp với bạn
  • 13 lý do Cần sa là điều tuyệt nhất từng thấy
  • 10 người nổi tiếng góp phần ủng hộ hợp pháp hoá...
  • Cần sa Y tế Úc sẽ sớm ra mắt
  • Hãy thận trọng với Cần sa, nếu bạn có kiểu gen...
  • Bhang chính xác là gì?
  • Jack Herer: Một giống Cần, một người đàn ông
  • Thuốc lá, không phải Cần sa, làm giảm IQ ở thanh...
  • Cần sa và bệnh tiểu đường – Cái nhìn chuyên sâu
  • Cần sa và Tình dục: Bạn biết được bao nhiêu?
  • Phim hút Cần hay dành cho Stoner 2016
  • Cần sa là gì?
  • Đây là 4 cách Cần sa tiêu giệt Ung thư
 • 11 <H4>
  • Tin tức mới
  • Văn hóa
  • Ăn uống
  • Sức khỏe
  • Xem nhiều
  • Tin tức mới nhất
  • Tác giả
  • Theo dõi chúng tôi
  • EDITOR PICKS
  • POPULAR POSTS
  • POPULAR CATEGORY
 • 0 <H5>
 • 0 <H6>
The <h1> to <h6> tags are used to define HTML headings. The <h1> tag should hold the title describing the content of a specific page therefore only one h1 tag is needed per page. There can be any number of h2 - h6 tags but they should be added in order of importance (www.w3schools.com/tags/tag_hn.asp).

Language

usability
Declared Language: None
Language Attribute: vi (Vietnamese)
The HTML "lang" attributes and language metatag define the base language to be used for displaying text and characters on a Website.

Deprecated HTML elements

technologyvalidity
Good, no deprecated elements found.
A deprecated element is one that has been outdated by newer constructs. Deprecated elements may become obsolete in future versions of HTML so it is recommended not to use them.

Nested HTML Tables

accessibilitytechnology
Great, no nested tables detected.
In general it is not recommended to use nested tables or to utilize tables for page layout. Nested tables are known to cause performance issues due to increased HTML size and rendering time. It is better to use CSS layout instead.

W3C Markup Validation

validity
Status: FAILED [25 errors, 100 warning(s)]
It is good practice to use valid HTML/XHTML markup as it ensures that the search engines can read the website correctly as well as it improves cross browser compatibility (W3C Markup Validation Service).

Web Analytics

technology
Yes, we have detected following web analytics tools:
 • Google analytics icon Google™ Analytics
Web Analytics Tools collect and measure information about visitor activity on a website. Well interpreted web traffic data is invaluable in determining a successfully web strategy and assessing the effectiveness of a website. At a minimum, we recommend to utilize at least one web analytics tool.

robots.txt

SEO
A robots.txt file restricts access to search engine robots that crawl the web. (www.robotstxt.org/robotstxt.html)

XML Sitemap

SEO
Found following XML sitemap(s):
Sitemaps inform search engines about pages available for crawling. In its simplest form, a Sitemap is an XML file that lists URLs for a site along with additional metadata about each URL. XML sitemap should help search engines to crawl the site more intelligently. (www.sitemaps.org/protocol.html)

Mobile Rendering

mobile
Mobile internet usage has been exceeding PC's since 2014 and growing so it is critical for pages to render correctly on mobile devices.

Mobile Experience

mobileusability
Mobile users have now become a critical part of online visits. Making the website mobile friendly is no longer an option but rather necessity. (https://developers.google.com/webmasters/smartphone-sites/)

Mobile Optimization

mobileperformanceSEO
Mobile PageSpeed analyzes webpages and evaluates its performance while providing suggestions on reducing page load times. Google is incorporating website speed in search ranking (www.mattcutts.com/blog/site-speed)

Favicon

usability
The Favicon is a small icon associated with a website. The Favicon is important because it is displayed next to the website's URL in the address bar of the browser as well as in bookmarks and shortcuts.

Custom 404 Error Page

usability
Yes, custom 404 error page detected.
A 404 is a standard http response code for a resource that cannot be located on the server. Web servers usually return a "404 Not Found" error page for non-existing pages. Unfortunately, these default error pages are very generic and a not very user friendly, therefore, using a custom 404 error page is highly recommended.

Process of returning http status code "200 OK" for a non-existent page or redirecting users to another url is called soft 404. Soft 404 errors are problematic for search engines and are not advisable. (https://support.google.com/webmasters/answer/181708)

Printability

usability
Great, you are using print-friendly CSS:
Print-friendly pages are designed to fit on an 8.5"x11" or A4 sheet and usually include only the content of the page, along with source information.

W3C CSS Validation

validity
Status: FAILED [389 error(s)]
It is recommended to use valid CSS to ensure that the website displays correctly. (W3C CSS Validation Service).

Domain Age

SEO-Authority
Your domain was registerd for the first time: 11 months, 7 days, 1 hour ago.
Age of the domain is one of the many signals that search engines utilize for ranking. Brand new domains generally have more difficult time to rank high for the first few months.

Domain Expiration

SEO-Authority
Your domain expires in: 23 days, 22 hours, 7 minutes.
Domain expiration far in to the future is considered a good practice as it promotes confidence in your website, decreases chances of losing domain and in certain cases might help with search engine ranking. (https://www.hover.com/blog/three-reasons-to-renew-your-domain-names-for-five-years/)

IP Canonicalization

SEO
No, your site's IP 104.24.111.120 does not redirect to cannabisvn.com.
Some web spiders index websites using IP as well as domain name which can cause duplicate content if there is no IP Canonicalization.

URL Canonicalization

SEO
Yes, both the www.cannabisvn.com and cannabisvn.com resolve to the same URL.
Domain name with WWW and without can be considered as different pages causing duplicate content for search engines. (www.mattcutts.com/blog/seo-advice-url-canonicalization)

Page Speed

performanceSEO
Google Page Speed score: 27% (Low)
Rq. Requests Hst. Hosts LT Load time Html Img Images JS JavaScript CSS F Flash O Other PS Page Size
84184.56s316.17 KB2.63 MB1.99 MB1.56 MB0 B75.5 KB6.57 MB

RecommendationImpact
Avoid landing page redirects
None
Enable compression
None
Leverage browser caching
Medium
Reduce server response time
Medium
Minify CSS
Low
Minify HTML
None
Minify JavaScript
None
Eliminate render-blocking JavaScript and CSS in above-the-fold content
High
Optimize images
High
Prioritize visible content
None

Subscribe for more details
PageSpeed analyzes webpages and evaluates its performance while providing suggestions on reducing page load times. Google is now incorporating website speed in search ranking (www.mattcutts.com/blog/site-speed)

Server Information

security

ISP:
CloudFlare
Server IP:
104.24.111.120
Server Location:
US CALIFORNIA, San Francisco

Name Server 1:
becky.ns.cloudflare.com (173.245.58.73)
Name Server 2:
norman.ns.cloudflare.com (173.245.59.217)
Your server's IP address and location have minor impact on the country specific SEO. It is recommend to host the website in the country where the number of vistors is desired to be the highest. Search engines take the geolocation of a server into account. (www.youtube.com/watch?v=hXt23AXlJJU)

HTTPS (SSL)

security
Issued To:
Common Name (CN):
sni234597.cloudflaressl.com
Issuer:
Common Name (CN):
COMODO ECC Domain Validation Secure Server CA 2
Oranization (O):
COMODO CA Limited
Period of Validity
Begins On:
09/09/2016
Expires On:
03/19/2017
Google™ is now treating HTTPS as a ranking signal. HTTPS is a secure web protocol that allows for encrypted communication between website and the client. HTTPS protocol requires your website to have an SSL certificate, which can be purchased from a Certificate Authority (CA) or SSL vendor. (security.googleblog.com/2014/08/https-as-ranking-signal_6.html).

Safe Browsing

security
Yes
Safe Browsing is a service provided by Google that enables applications to check URLs against Google's constantly updated lists of suspected phishing and malware pages. If your site is marked as unsafe see our guide on how to fix websites blocked by google safe browsing

Spam Blacklist

security
Good, your IP is not blacklisted.
Spammer directories provide lists of IPs from which spam distribution is reported. Emails sent from the blocked IPs are subject to closer scrutiny and are much less likely to be delivered. For email campaigns it is recommended to utilize professional email services to ensure that your website IP is not blocked. (www.stopforumspam.com)

Directory Browsing

security
Great, your server has directory browsing disabled.
Protect Webserver directories from unwanted browsing. To enhance security, directory browsing should be disabled unless you have a specific reason to enable it. If you enable directory browsing, make sure that you only enable it on the particular directory or directories that you want to share. (https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc731109)

Email Address Obfuscation

security
Great, this webpage does not contain email addresses displayed in plain text.
It is recommended to obfuscate email addresses posted in public. This prevents email addresses from being automatically harvested by spam bots which helps to decrease number of unsolicited emails. See our email obfuscation techniques guide for more details.

Whois Privacy

security
Registrant:
Name:
Registration Private
Organization:
Domains By Proxy, LLC
Address:
14747 N Northsight Blvd Suite 111, PMB 309, Scottsdale, 85260, US
Phone:
+1.4806242599
Fax:
+1.4806242598
Email:
cannabisvn.com@domainsbyproxy.com
Administrative Contact:
Name:
Registration Private
Organization:
Domains By Proxy, LLC
Address:
14747 N Northsight Blvd Suite 111, PMB 309, Scottsdale, 85260, US
Phone:
+1.4806242599
Fax:
+1.4806242598
Email:
cannabisvn.com@domainsbyproxy.com
Technical Contact:
Name:
Registration Private
Organization:
Domains By Proxy, LLC
Address:
14747 N Northsight Blvd Suite 111, PMB 309, Scottsdale, 85260, US
Phone:
+1.4806242599
Fax:
+1.4806242598
Email:
cannabisvn.com@domainsbyproxy.com
Whois Privacy is a service that prevents domain owner contact information from being displayed in the publicly available Whois records. This can help to cut down on unwanted spam but utilizing Whois privacy should be evaluated against business model and branding strategy.

Server Signature

security
Good, your server does not provide version information.
Attackers can utilize server signature versioning information to their advantage therefore it is recommended to disable it when possible.