website SEO analysis & review tools logo

website SEO analysis & review tools

Options
allAll
successHigh score
mediumMedium score
lowLow score
infoInfo only
socialSocial
backlinksBacklinks
visitorsVisitors
accessibilityAccessibility
SEO-contentSEO-content
technologyTechnology
validityValidity
usabilityUsability
SEOSEO
mobileMobile
performancePerformance
SEO-AuthoritySEO-Authority
securitySecurity

Report for mertceylan.com

iwebchk

Top Priorities

list
Please SUBSCRIBE to see the full list of personalized tasks.
Show more Show less

Traffic Rank

visitors
No Data available. (very low)
Traffic Rank is provided by Alexa

Visitors Localization

visitors
No data available.
Registering country code top level domains (ccTLD) can prevent potential competitors from taking advantage of your primary domain reputation. It is also one of the ways to improve country specific SEO and performance. (www.searchenginejournal.com/seo-without-boarders-a-guide-to-international-seo-nick-paterman/60092/)

Images

accessibilitySEO-content
Perfect, all images have ALT attribute.
Number of images: 13
Missing alt tag: 0
The "alt" attribute provides a text equivalent for the image. If the browser cannot display an image the alt description will be given in its place. Furthermore, some visitors cannot see images as they might be blind in which the alt tag provides a valuable image description. Finally, search engines utilize the alt attribute for image search indexing. (www.w3.org/QA/Tips/altAttribute)

Title

SEO-content
We have found following title:

"Mert Ceylan Photography | Professional Photographer"

Length: 51 characters
The <TITLE> element provides a short piece of text describing the document. The title is very important as it shows in the window title bars, bookmarks and search results. Title should be between 60 to 80 characters long. (www.w3.org/QA/Tips/good-titles)

Description Metatag

SEO-content
We have found following description:

"Profesyonel Fotoğrafçı | Düğün, Organizasyon, Doğa, Sanatsal, Moda ve Katalog Çekimleri alanlarında profesyonel çekim hizmetleri sunulmaktadır."

Length: 143 characters
The description attribute should provide a concise explanation of a Web page's content. Also, the description is often displayed on search engine results and can indirectly affect page ranking.

Keywords Metatag

SEO-content
We have found 11 keywords:
 • fotoğrafçılık
 • fotoğrafçı
 • fotoğrafçılık teknikleri
 • profesyonel fotoğrafçı
 • profesyonel fotoğrafçılık eğitimi
 • düğün fotoğrafçısı
 • düğün fotoğrafçısı fiyatları
 • istanbul fotoğrafçıları
 • dış mekan çekimleri
 • dış mekan çekimleri düğün
 • dış mekan çekimleri istanbul
Length: 261 characters
The keywords attribute was utilized by search engines to provide more accurate search results. Due to the over usage and spamming the keywords attribute has been phased out and is no longer relevant. Google doesn't use the "keywords" meta tag in web search ranking.

Text to HTML Ratio

SEO-content
The Text to HTML ratio is 34.38%
Original content is by far the single most important element to search engines. Low Text to HTML ratio indicates little content for search engines to index. We consider it to be good practice to have a Text to HTML ratio of at least 10% and ideal above 20%

Keyword Density & Consistency

SEO-content
Consistent Keywords % Density # Count T Title D Desc. H <H> A ALT B <b>
fotoğrafçılık2.46%26--26--
fotoğraf1.61%17--17--
mert1.42%151--13-
ceylan1.42%151--13-
photography1.42%151--13-
profesyonel1.42%15-213--
terimleri1.42%15--15--
bir1.42%15--15--
çekimleri1.04%11-110--
ışık1.04%11--11--
ceylan photography1.42%151----
mert ceylan1.42%151----
fotoğrafçılık terimleri1.23%13--13--
dış mekan0.95%10--10--
mekan çekimleri0.85%9--9--
mert ceylan photography1.42%151----
dış mekan çekimleri0.85%9--9--
video fotoğraf teknikleri0.19%2--2--
teknikleri video fotoğraf0.19%2--2--
terimleri fotoğrafçılık terimleri0.19%2--2--
Keywords density and consistency are notable factors for optimal page SEO. Preferred keywords should have higher keywords density indicating their importance. Optimally, preferred keywords should also be consistently utilized in multiple essential areas of the page such as title, description meta tag, h1 through h6 headings, alt image attributes, backlinks and internal links anchor text. Keyword density of above 6% can indicate that the word or a phrase appears too many time in the content.

Frames

accessibilitySEO-content
No frames detected.
It is not recommended to use frames or iframes because they can cause problems for search engines. It is best to avoid frames and inline frames whenever possible (searchenginewatch.com/article/2064573/Search-Engines-and-Frames). If frames must be utilized consider <noframes> tag. (www.w3schools.com/tags/tag_noframes.asp).

Flash

accessibilitytechnologySEO-content
No flash detected.
Flash and other reach-media technologies should primarily be utilized for decorative purposes. This makes your site more search engine friendly and improves accessibility (support.google.com/webmasters/bin/answer.py?hl=en&answer=72746#1).

Headings

SEO-content
 • 1 <H1>
  • Profesyonel Fotoğrafçı
 • 4 <H2>
  • düğün fotoğrafçısı
  • düğün fotoğrafçısı istanbul
  • dış mekan çekimleri fotoğrafçılık fotoğrafçılık teknikleri
  • Ayrı Vizörlü Makineler SLR Makineler Elektronik vizör
 • 5 <H3>
  • Netleme Sistemlerine Göre fotoğraf makineleri 35 mm’lik film/sensör kullanan fotoğraf makineleri
  • Orta format film/sensör kullanan makineler
  • Dijital görüntü nasıl oluşur ?
  • Odak uzaklığı Işık geçirgenliği
  • Hareketli konulara netlik yapmak
 • 6 <H4>
  • Objektifin içinden geçen ışığın miktarını ayarlayan kontrol mekanizmasına diyafram diyoruz.
  • Diyaframın, objektiften geçerek filme etki eden ışık miktarının ayarlanması dışında ikinci bir görevide, net alan derinliğini belirlemesidir.
  • Diyafram değeri : Diyafram açıklığı küçüldükçe net alan derinliği artar, büyüdükçe azalır.
  • Odak uzunluğu : Objektifin odak uzunluğu kısaldıkça, yani görme açısı genişledikçe, alanderinliği artar.
  • Konuya uzaklık : Netlik yapılan yer, makineye ne kadar yakınsazalacaktır. Konudan uzaklaştıkça alan derinliği artacaktır.
  • Film/Sensör Boyutu ne kadar büyükse alanderinliği o kadar dardır.Kompak makinelerde heryer net iken, DSLR makinelerde dar alan derinliğielde etmek daha kolaydır.
 • 4 <H5>
  • Bir nesnenin görülebilmesi için ya kendisinin bir ışık kaynağı olması ya da üzerine düşen ışığıyansıtması gerekir. Kendiliğinden ışık yayan cisimlere ışık kaynağı denir.
  • Cephe ışığı : Cismin önden aydınlanması durumudur. Düz ve yassı olma duygusuverdiği için, yani yalnızca iki boyutluluk duygusu verdiği için pek kullanılmaz.
  • Yarı Cephe ışığı : Cismin hem önden hem de yandan ışık alabildiği, yani yaklaşık 45derecelik açı ile aydınlandığı durumdur. Mimari ve toplu insan çekimleri için uygundur. Yanal ışık : Işık kaynağının, konuya sağ ya da sol yanından aydınlatmasÜçüncü boyutu ortaya çıkardığı için en fotografik aydınlatma türüdür.
  • Ters ışık : Işık kaynağının konunun arkasında olmakontrast etkiyi verir. Etkili bir derinlik duygusu verir. Işık kaynağının konunun üstünde bulunması durumudur. En az fotografikolan ışıktır. Çok sert ve kısa gölgeler oluşturduğu için hiç etkileyici değildir. Zorunluolmadıkça kullanılmamalıdır.
 • 19 <H6>
  • Alttan ışık : Doğada bulunmayan bir aydınlatma şeklidir. Reklam çekimlerinde özelamaçlar için kullanılır.
  • Işık kaynaklarının değişik aydınlatma güçleri olduğu gibi, verdikleri ışığın renk kaliteleri de farklıdır. Güneşli bir günde dışarıda dolaşırken birden, tek bir ampulle aydınlatılmış bir odaya girdiğimizde,içeride sarımsı bir rengin egemen olduğunu görürüz.
  • Renk sıcaklık derecesinin fotoğrafta büyük önemi vardır. Renksıcaklığı farklı olan ışık altında elde edilecek görüntünün renktonu dengesi, konunun gerçek renk tonu dengesinden farklı olur. Standard temel tonları verirken , Portrait yüz tonlarını iyi verir.Landscape renkleri biraz ısıtır, Faithfull çok doygun renklerverirken Neutral az doygun renk verir. Monochrome siyahbeyazçekim olanağı sağlar.
  • Pozometreler, fotoğraf çekerken kullandığımız enstantane ve diyafram, filminüzerine düşen ışık miktarını ayarlar.
  • Filmler, ışığa duyarlı kimyasal maddeler ile kaplanmış geçirimli yüzeylerdir. Asetat zemin üzerinegümüşlü ya da kromlu bileşikler sürülerek elde edilen filmler negatif ve pozitif olarak ikiye ayrılır.
  • Negatif filmler : Görüntünün renk tonlarının film üzerine ters olarak kaydedildiği filmlerdir. Bu türfilmlerden doğru renk ve ton elde etmek için mutlaka baskı yapılması gerekir.
  • Renklerin ve ton değerlerinin doğru olarak kaydedildiği filmlerdir. Sonucu içinmutlaka baskı gerekmez. Işıklı masa ya da projeksiyon ile sonuçlar görülebilir. Renk doygunluğuve kontrast bakımından negatif filmlere göre daha üstündür. Toleransı çok azdır, hatalıpozlamalarda sonuçlar açık ya da koyu olarak görülür.
  • Kızılötesi filmler : İnsan gözünün göremediği kızılötesi ışınlara karşı duyarlı olan filmlerdir. Buözelikleri sayesinde, göremediğimiz bazı ışınları görülebilecek renklere dönüştürerek kimi şaşırtıcısonuçlar yaratılabilir.
  • Polarize Filtreler : Polarize filtrenin üç önemli kullanım alanıvardır. Birincisi yansımayı önlemesi, ikincisi renklerindoygunluğunu artırması ve üçüncüsü ise yoğunluk filtresi gibi işgörmesidir. İki tip polarize filtre vardır. Dairesel ve doğrusal.Doğrusal olan daha ucuzdur. Ancak dairesel olan daha homojenbir etki yaratır.
  • Yumuşatıcı Filtreler : Yumusatıcı ya da difüzer filtreler en çok portreçekimlerinde kullanılır. Yüz hatları ve çizgileri yumuşatır ve çok aydınlıkyerleri gölgelerler. Ayrıca, naturmort veya manzara çekimlerinde,yumuşak bir etki yaratmak amacıyla kullanılabilirler.
  • Renk Düzeltici Filtreler : Fotoğrafçılar için en büyük sorun, gözümüzdeğişik renk sıcaklığı farklarına kolayca uyum sağlamasına karşın,filmlerin böyle bir özelliklerinin olmamasıdır. Bu nedenle renk düzelticifiltrelere ihtiyaç duyulur.
  • Flaşla birlikte düşük enstantane kullanımıNormal koşullarda örtücü açıldığı anda flaş çakar ve örtücü kapanana kadar açık kalır. Bu şekilde hareketlikonularda konu sanki geri geri gidiyormuş gibi bir etki oluşur. Oysa, “rear synch” modunda fotoğrafçekildiğinde, önce perde açılır ve ortam ışığı filmi pozlamaya başlar ve perde kapanmadan hemen onceflaş çakarak konuyu aydınlatır. Bu sayede, hareket eden görüntü, en ileri noktada belirginleşerek, ileridoğru gittiği vurgulanmış olur. Perspektif, bize yakın olan objeleri büyük, uzak olan objelerin ise giderek daha küçük görünmesi etkisidir.Bu etki uzaklığı algılamamızı sağlar. İki boyutlu her türlü görsel malzemede üçüncü boyutu anlatmanın enetkili yoludur. Özellikle geniş açılı objektiflerin perspektifi abartma etkisi vardır. Bu çoğu zamanbozulmalara yol açar.
  • Farklı renk ve parlaklık değerlerinin oluşturduğu kümelere “leke” denir. Fotoğrafta yer alan her öğe,aslında gözümüze çarpan lekedir. Bu lekelerin kapladıkları alan ilebirbirlerine olan oranları önemlidir.
  • ÇözünürlükAlgılayıcının büyüklüğü ve piksel sayısı, fotoğraf makinesinin görüntü kalitesinini belirler. Dahaince ayrıntıları yakalayabilmeyi ve tonda daha pürüzsüz geçişleri kaydetmeyi sağlar. Ayrıca,baskı kalitesini belirler.
  • Elektronik VizorVizör, fotoğrafı çekerken baktığımız minik göze verilen isimdir. Günümüzde vizörün yerini tutan LCD’lerde kullanılmaktadır ama bunlar, vizör kadar hakimiyet sağlamaz. Dijital kameralarda ise birkaç tip vizörbulunur. Bunlar optik TTL vizör, elektronik vizör ve normal vizördür.
  • Histogramı okumak pozlanmanın doğru olduğundan emin olmamızı sağlar.Dijital fotoğraf makinalarının çektiği fotoğraflar piksellerden yani noktalardan oluşur. Her nokta ışıkdurumuna göre, 0'dan 255'e kadar bir değer alır. Eğer bir grafik üzerine aynı ışık değerini alan noktasayısını işaretlerseniz histogram elde etmiş olursunuz.Histogramın en solu tamamen karanlık olan noktaları gösterir, en sağı da tamamen aydınlık, olannoktaları gösterir. Histogramın orta noktası %18 griyi ifade eder. 5 bölüme ayrılır, bu aralıklardan herbiri fotoğraf makinasındaki bir "stop" a karşılık gelir.
  • fotoğrafçılık fotoğrafçı fotoğrafçılık teknikleri profesyonel fotoğrafçı profesyonel fotoğrafçılık eğitimi düğün fotoğrafçısı düğün fotoğrafçısı fiyatları istanbul fotoğrafçıları dış mekan çekimleri gelin damat dış mekan çekimleri nişan dış mekan çekimleri dış mekan çekimleri düğün dış mekan çekimleri istanbul dış mekan çekimleri ne kadar dış mekan çekimleri nasıl yapılır dış mekan çekimleri fiyatları dış mekan çekimlerinde kullanılan aksesuarlar istanbul profesyonel fotoğrafçılık profesyonel fotoğrafçı profesyonel fotoğrafçılar profesyonel fotoğrafçılık programları profesyonel fotoğrafçılık eğitim seti profesyonel fotoğrafçı nasıl olunur profesyonel fotoğrafçılar derneği
  • profesyonel fotoğrafçılık terimleri profesyonel fotoğrafçılık pdf profesyonel fotoğrafçı ankara nişan fotoğraf pozları nişan fotoları nişan fotoğrafı nişan fotoğrafları nişan fotoğrafları dış çekim nişan foto nişan fotosu nişan fotoğraf çerçeveleri nişan fotoğraf çekimi fiyat nişan fotoğraf çerçevesi fotoğrafçılık teknikleri fotoğrafçılık teknikleri video fotoğraf teknikleri dersi fotoğraf teknikleri nelerdir fotoğraf tekniklerinin gelişimine katkıda bulunan belli başlı olaylar fotoğraf teknikleri uzmantv
  • fotoğraf teknikleri kitap fotoğraf teknikleri video fotoğraf teknikleri uzun pozlama fotoğrafçılık terimleri fotoğrafçılık terimleri nelerdir fotoğrafçılık terimleri ve anlamları fotoğrafçılık terimleri ingilizce fotoğrafçılık terimleri diyafram fotoğrafçılık terimleri kadraj fotoğrafçılık terimleri iso fotoğrafçılık terimleri ekşi fotoğrafçılık terimleri ve açıklamaları fotoğrafçı terimleri fotoğrafçılık terimleri ekşi fotoğrafçılık teknik terimleri fotoğrafçılık temel terimler fotoğrafçılık terimleri nelerdir temel fotoğrafçılık terimleri
The <h1> to <h6> tags are used to define HTML headings. The <h1> tag should hold the title describing the content of a specific page therefore only one h1 tag is needed per page. There can be any number of h2 - h6 tags but they should be added in order of importance (www.w3schools.com/tags/tag_hn.asp).

Doctype

technologyvalidity
HTML 5
The <!DOCTYPE> declaration tells the web browser about what version of HTML the page is written in. It is good practice to always add the <!DOCTYPE> declaration to the HTML documents, so that the browser knows what type of document to expect. (www.w3schools.com/tags/tag_DOCTYPE.asp)

Character Encoding

technologyvalidity
UTF-8 (Unicode)
Covers: Worldwide
To display an HTML page correctly, the browser must know what character-set to use.

Language

usability
Declared Language: tr-TR (Turkish)
Language Attribute: tr-TR (Turkish)
The HTML "lang" attributes and language metatag define the base language to be used for displaying text and characters on a Website.

W3C Markup Validation

validity
Status: FAILED [2 errors, 1 warning(s)]
It is good practice to use valid HTML/XHTML markup as it ensures that the search engines can read the website correctly as well as it improves cross browser compatibility (W3C Markup Validation Service).

Deprecated HTML elements

technologyvalidity
Good, no deprecated elements found.
A deprecated element is one that has been outdated by newer constructs. Deprecated elements may become obsolete in future versions of HTML so it is recommended not to use them.

Nested HTML Tables

accessibilitytechnology
Great, no nested tables detected.
In general it is not recommended to use nested tables or to utilize tables for page layout. Nested tables are known to cause performance issues due to increased HTML size and rendering time. It is better to use CSS layout instead.

Web Analytics

technology
Yes, we have detected following web anlytics tools:
 • Google analytics icon Google™ Analytics
Web Analytics Tools collect and measure information about visitor activity on a website. Well interpreted web traffic data is invaluable in determining a successfully web strategy and assessing the effectiveness of a website. At a minimum, we recommend to utilize at least one web analytics tool.

robots.txt

SEO
A robots.txt file restricts access to search engine robots that crawl the web. (www.robotstxt.org/robotstxt.html)

XML Sitemap

SEO
Sitemaps inform search engines about pages available for crawling. In its simplest form, a Sitemap is an XML file that lists URLs for a site along with additional metadata about each URL. XML sitemap should help search engines to crawl the site more intelligently. (www.sitemaps.org/protocol.html)

Mobile Rendering

mobile
Mobile internet usage has been exceeding PC's since 2014 and growing so it is critical for pages to render correctly on mobile devices.

Mobile Optimization

mobileperformanceSEO
Mobile PageSpeed analyzes webpages and evaluates its performance while providing suggestions on reducing page load times. Google is incorporating website speed in search ranking (www.mattcutts.com/blog/site-speed)

Mobile Experience

mobileusability
Mobile users have now become a critical part of online visits. Making the website mobile friendly is no longer an option but rather necessity. (https://developers.google.com/webmasters/smartphone-sites/)

Favicon

usability
Missing - The link to the favicon is either invalid or the icon file is missing.
The Favicon is a small icon associated with a website. The Favicon is important because it is displayed next to the website's URL in the address bar of the browser as well as in bookmarks and shortcuts.

Custom 404 Error Page

usability
Yes, custom 404 error page detected.
A 404 is a standard http response code for a resource that cannot be located on the server. Web servers usually return a "404 Not Found" error page for non-existing pages. Unfortunately, these default error pages are very generic and a not very user friendly, therefore, using a custom 404 error page is highly recommended.

Process of returning http status code "200 OK" for a non-existent page or redirecting users to another url is called soft 404. Soft 404 errors are problematic for search engines and are not advisable. (https://support.google.com/webmasters/answer/181708)

Printability

usability
Could not locate print-friendly CSS.
Print-friendly pages are designed to fit on an 8.5"x11" or A4 sheet and usually include only the content of the page, along with source information.

W3C CSS Validation

validity
Status: FAILED [212 error(s)]
It is recommended to use valid CSS to ensure that the website displays correctly. (W3C CSS Validation Service).

Page Rank

SEO-Authority
PR: 0 out of 10 (Very Poor)
PageRank is Google's measure of the importance of a page. It is based on complex algorithmes evaluating page content, authority, keyword density, back links, traffic, demand and more.

Indexed Pages

SEO-Authority
Estimated number of pages indexed by Google™: less than 20
Estimated number of pages indexed by Bing™: more than 20
The higher number of indexed pages the more content search engines can index, which increases overall value of the website.

Domain Age

SEO-Authority
Your domain was registerd for the first time: 3 years, 3 months, 19 days ago.
Age of the domain is one of the many signals that search engines utilize for ranking. Brand new domains generally have more difficult time to rank high for the first few months.

Domain Expiration

SEO-Authority
Your domain expires in: 3 years, 8 months, 11 days.
Domain expiration far in to the future is considered a good practice as it promotes confidence in your website, decreases chances of losing domain and in certain cases might help with search engine ranking. (https://www.hover.com/blog/three-reasons-to-renew-your-domain-names-for-five-years/)

IP Canonicalization

SEO
Yes, your site's IP 185.103.198.79 redirects to www.mertceylan.com.
Some web spiders index websites using IP as well as domain name which can cause duplicate content if there is no IP Canonicalization.

URL Canonicalization

SEO
Yes, both the www.mertceylan.com and mertceylan.com resolve to the same URL.
Warning: Current redirect is "HTTP/1.1 302 Found" but it should be "HTTP/1.1 301 Moved Permanently"
Domain name with WWW and without can be considered as different pages causing duplicate content for search engines. (www.mattcutts.com/blog/seo-advice-url-canonicalization)

Page Speed

performanceSEO
Google Page Speed score: 61% (Average)
Rq. Requests Hst. Hosts LT Load time Html Img Images JS JavaScript CSS F Flash O Other PS Page Size
2142.97s26.4 KB6.71 MB565.84 KB326.26 KB0 B602 B7.61 MB

RecommendationImpactDetails
Avoid landing page redirects
None
Your page has no redirects.
  Enable compression
  None
  You have compression enabled.
   Leverage browser caching
   Low
   Setting an expiry date or a maximum age in the HTTP headers for static resources instructs the browser to load previously downloaded resources from local disk rather than over the network.
    Leverage browser caching for the following cacheable resources:
    Reduce server response time
    None
    Your server responded quickly.
     Minify CSS
     None
     Your CSS is minified.
      Minify HTML
      None
      Your HTML is minified.
       Minify JavaScript
       Low
       Compacting JavaScript code can save many bytes of data and speed up downloading, parsing, and execution time.
        Minify JavaScript for the following resources to reduce their size by 1.8KiB (2% reduction).
        Eliminate render-blocking JavaScript and CSS in above-the-fold content
        High
        Your page has 1 blocking script resources and 1 blocking CSS resources. This causes a delay in rendering your page.
         None of the above-the-fold content on your page could be rendered without waiting for the following resources to load. Try to defer or asynchronously load blocking resources, or inline the critical portions of those resources directly in the HTML.
          Remove render-blocking JavaScript:Optimize CSS Delivery of the following:
          Optimize images
          High
          Properly formatting and compressing images can save many bytes of data.
           Optimize the following images to reduce their size by 473.3KiB (7% reduction).
           Prioritize visible content
           Low
           Your page requires additional network round trips to render the above-the-fold content. For best performance, reduce the amount of HTML needed to render above-the-fold content.
            The entire HTML response was not sufficient to render the above-the-fold content. This usually indicates that additional resources, loaded after HTML parsing, were required to render above-the-fold content. Prioritize visible content that is needed for rendering above-the-fold by including it directly in the HTML response.
            • Only about 3% of the final above-the-fold content could be rendered with the full HTML response snapshot:2.

            PageSpeed analyzes webpages and evaluates its performance while providing suggestions on reducing page load times. Google is now incorporating website speed in search ranking (www.mattcutts.com/blog/site-speed)

            Server Information

            security
            Server IP:
            185.103.198.79
            Server Location:
            -,

            Name Server 1:
            ns1.r4ns.com (176.124.112.100)
            Name Server 2:
            ns2.r4ns.net (176.124.113.200)
            Your server's IP address and location have minor impact on the country specific SEO. It is recommend to host the website in the country where the number of vistors is desired to be the highest. Search engines take the geolocation of a server into account. (www.youtube.com/watch?v=hXt23AXlJJU)

            HTTPS (SSL)

            security
            Issued To:
            Common Name (CN):
            mertceylan.com
            Issuer:
            Common Name (CN):
            Let's Encrypt Authority X1
            Oranization (O):
            Let's Encrypt
            Period of Validity
            Begins On:
            02/05/2016
            Expires On:
            05/05/2016
            Google™ is now treating HTTPS as a ranking signal. HTTPS is a secure web protocol that allows for encrypted communication between website and the client. HTTPS protocol requires your website to have an SSL certificate, which can be purchased from a Certificate Authority (CA) or SSL vendor. (security.googleblog.com/2014/08/https-as-ranking-signal_6.html).

            Safe Browsing

            security
            Yes
            Safe Browsing is a service provided by Google that enables applications to check URLs against Google's constantly updated lists of suspected phishing and malware pages. If your site is marked as unsafe see our guide on how to fix websites blocked by google safe browsing

            Spam Blacklist

            security
            Good, your IP is not blacklisted.
            Spammer directories provide lists of IPs from which spam distribution is reported. Emails sent from the blocked IPs are subject to closer scrutiny and are much less likely to be delivered. For email campaigns it is recommended to utilize professional email services to ensure that your website IP is not blocked. (www.stopforumspam.com)

            Email Address Obfuscation

            security
            Great, this webpage does not contain email addresses displayed in plain text.
            It is recommended to obfuscate email addresses posted in public. This prevents email addresses from being automatically harvested by spam bots which helps to decrease number of unsolicited emails. See our email obfuscation techniques guide for more details.

            Directory Browsing

            security
            Great, your server has directory browsing disabled.
            Protect Webserver directories from unwanted browsing. To enhance security, directory browsing should be disabled unless you have a specific reason to enable it. If you enable directory browsing, make sure that you only enable it on the particular directory or directories that you want to share. (https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc731109)

            Whois Privacy

            security
            Registrant:
            Name:
            Turgay Ceylan
            Address:
            Bestekar Ziya Sok. Karadag Apt 10/20, Istanbul, 80060, TR
            Phone:
            +90-533-632-8757
            Email:
            gordack@live.com
            Administrative Contact:
            Name:
            Turgay Ceylan
            Address:
            Bestekar Ziya Sok. Karadag Apt 10/20, Istanbul, 80060, TR
            Phone:
            +90-533-632-8757
            Email:
            gordack@live.com
            Technical Contact:
            Name:
            Turgay Ceylan
            Address:
            Bestekar Ziya Sok. Karadag Apt 10/20, Istanbul, 80060, TR
            Phone:
            +90-533-632-8757
            Email:
            gordack@live.com
            Whois Privacy is a service that prevents domain owner contact information from being displayed in the publicly available Whois records. This can help to cut down on unwanted spam but utilizing Whois privacy should be evaluated against business model and branding strategy.

            Server Signature

            security
            On, nginx WP Rocket/2.6.3
            Attackers can utilize server signature versioning information to their advantage therefore it is recommended to disable it when possible.