warningThe most recent report for mintankesmie.no is a little outdated. Please generate new report.
website SEO analysis & review tools logo

website SEO analysis & review tools

Options
allAll
successHigh score
mediumMedium score
lowLow score
infoInfo only
socialSocial
backlinksBacklinks
visitorsVisitors
accessibilityAccessibility
SEO-contentSEO-content
technologyTechnology
validityValidity
usabilityUsability
SEOSEO
mobileMobile
performancePerformance
SEO-AuthoritySEO-Authority
securitySecurity

Report for mintankesmie.no

iwebchk

 • screenshot of mintankesmie.no
 • Score:

  57.4%

  3.3
  Progress:
  100%
  Generated on Sunday, September 4th 2016 12:16 pm
  09/04/2016

Top Priorities

list
Please SUBSCRIBE to see the full list of personalized tasks.
Show more Show less

Traffic Rank

visitors
13,604,731 most visited website in the World Trend: up (-8,834,973)
Traffic Rank is provided by Alexa

Visitors Localization

visitors
No data available.
Registering country code top level domains (ccTLD) can prevent potential competitors from taking advantage of your primary domain reputation. It is also one of the ways to improve country specific SEO and performance. (http://www.searchenginejournal.com/seo-without-boarders-a-guide-to-international-seo-nick-paterman/60092/)

Images

accessibilitySEO-content
Perfect, all images have ALT attribute.
Number of images: 0
Missing alt tag: 0
The "alt" attribute provides a text equivalent for the image. If the browser cannot display an image the alt description will be given in its place. Furthermore, some visitors cannot see images as they might be blind in which the alt tag provides a valuable image description. Finally, search engines utilize the alt attribute for image search indexing. (www.w3.org/QA/Tips/altAttribute)

Title

SEO-content
We have found following title:

"Forsiden - MinTankesmie.no - Aviser, nyhetsbyråer, medisinske tidsskrifter osv."

Length: 79 characters
The <TITLE> element provides a short piece of text describing the document. The title is very important as it shows in the window title bars, bookmarks and search results. Title should be between 60 to 80 characters long. (www.w3.org/QA/Tips/good-titles)

Description Metatag

SEO-content
No Description Found.
The description attribute should provide a concise explanation of a Web page's content. Also, the description is often displayed on search engine results and can indirectly affect page ranking. (en.wikipedia.org/wiki/Meta_element#The_description_attribute)

Keywords Metatag

SEO-content
No Keywords Found.
The keywords attribute was utilized by search engines to provide more accurate search results. Due to the over usage and spamming the keywords attribute has been phased out and is no longer relevant. Google doesn't use the "keywords" meta tag in web search ranking.

Text to HTML Ratio

SEO-content
The Text to HTML ratio is 42.66%
Original content is by far the single most important element to search engines. Low Text to HTML ratio indicates little content for search engines to index. We consider it to be good practice to have a Text to HTML ratio of at least 10% and ideal above 20%

Keyword Density & Consistency

SEO-content
Consistent Keywords % Density # Count T Title D Desc. H <H> A ALT B <b>
google1.18%222--4--
til0.73%137--4--
dictionary0.52%98--1--
som0.47%88--2--
norsk0.44%83--1--
rss0.38%72--1--
online0.38%71--3--
search0.37%70--1--
søk0.36%68--1--
dinside0.36%68-----
medical dictionary0.10%18-----
legers integritet0.10%18-----
engelsk ordbok0.09%17--1--
habilitet versus0.07%13-----
versus løgn0.07%13-----
habilitet versus løgn0.07%13-----
pisspreik eller sannhet0.06%12--1--
informasjon versus kunnskap0.06%11-----
hvem visste hva0.05%9-----
advanced learner's dictionary0.04%8--1--
Keywords density and consistency are notable factors for optimal page SEO. Preferred keywords should have higher keywords density indicating their importance. Optimally, preferred keywords should also be consistently utilized in multiple essential areas of the page such as title, description meta tag, h1 through h6 headings, alt image attributes, backlinks and internal links anchor text. Keyword density of above 5% is a good indication that the word or phrase appears too many time in the content.

Frames

accessibilitySEO-content
No frames detected.
It is not recommended to use frames or iframes because they can cause problems for search engines. It is best to avoid frames and inline frames whenever possible (searchenginewatch.com/article/2064573/Search-Engines-and-Frames). If frames must be utilized consider <noframes> tag. (www.w3schools.com/tags/tag_noframes.asp).

Flash

accessibilitytechnologySEO-content
No flash detected.
Flash and other reach-media technologies should primarily be utilized for decorative purposes. This makes your site more search engine friendly and improves accessibility (support.google.com/webmasters/bin/answer.py?hl=en&answer=72746#1).

Headings

SEO-content
 • 1 <H1>
  • MinTankesmie
 • 3 <H2>
  • Medisinske tids- skrifter etc. Medical journals
  • Diverse aviser etc. Various newspapers etc.
  • Media, informasjon, reklame Trender
 • 306 <H3>
  • Startside
  • Generell informasjon
  • Forskning og utvikling
  • Medisinsk informasjon
  • Firmasponset produktinformasjon
  • Opphavsrett, ytringsfrihet, undersøkende journalistikk etc.
  • Språk, utdanning, dekonstruksjon, informasjon og kunnskap (know-do gap)
  • Reklame, journalisitikk, medieovervåkning, sponsing, juks, propaganda etc.
  • Gaver, smøring, gratis lunch, interessekonflikter, habilitet, varslere, korrupsjon etc.
  • Firmasponsede rapporter, Lobbyisme (lobbying - lobbyvirksomhet - lobbyregister - interessekonflikter - korrupsjon), tankesmier, PR-rådgivere, PR-byråer og PR-hjelp (PR-bransjen)
  • Leger, sykepleiere, tannleger, legemidler og pasientsikkerhet
  • Risikovurdering av informasjon og resultater
  • Offentlig forvaltning, kontroll og rettigheter
  • Skader, dødsfall, registre, statistikk og kostnader
  • Statlig legemiddelkontroll, legemiddelsikkerhet og økonomi
  • Legemiddel-, tobakk-, matvare-, sukker- og kosmetikkindustrien
  • Legemiddelforskrivning, feilmedisinering, feilbehandlinger og bivirkninger
  • Sykdommer, levealder og dødsårsaker
  • Idéutvikling, kreativitet, gründervirksomhet etc.
  • Bank, børs, eiendom, forsikring, skatt og finans
  • Gjeldsproblemer, fattigdom, miljø og globalisering
  • Makt og demokrati
  • Løgn, pisspreik eller sannhet?
  • Lover og forskrifter
  • Konfliktløsning
  • Anmeldelser, påtale, håndhevelse, etterforskning osv.
  • Rettssakers forløp
  • Manglende dekonstruksjon og rettssikkerhet innen rettsvesenet
  • Manglende kvalitet innen rettsvesenet
  • Sivilsaker
  • Straffesaker (fengselsstraff)
  • Diverse typer erstatningsordninger
  • Diverse legemidler, behandlinger, bivirkninger, symptomer etc.
  • MinTankesmie.no
  • Meteorologi
  • Astronomi
  • Sosiale nettsamfunn
  • Slektsforskning - arkeologi
  • Startsider Norge
  • Danmark, Sverige... (Norden), verden
  • Association of Virtual Worlds
  • Data- IT- og internettordbøker (leksikon)
  • Internett - statistikk
  • Allmenn - mediestatistikk
  • Internett - telepriser - hastighet
  • Internett - sikkerhet
  • Klager
  • Finne, fylle ut og levere skjemaer til offentlige etater
  • RSS
  • Podcast
  • Webcast
  • Nedlastbar TV
  • Opplysning
  • Oppslagsverk
  • Egne oversettelser
  • Profesjonelle - autoriserte oversettelser
  • Diverse ressurser
  • Reklame
  • Konjunkturer
  • Største firmaer
  • Mest verdifulle (innovative) merkevarer
  • Verdens beste flyselskaper
  • Verste firmaer
  • Rikeste - viktigste mennesker
  • Journalistikk
  • Juss (lover, lovdata, rettssikkerhet)
  • Spill
  • Programoversikt for radio og TV
  • PubMed (NCBI)
  • Habilitet
  • Hvorfor koster reseptbelagte legemidler så mye?
  • Forsknings-resultatene du ikke fÅr se
  • Bivirkninger - legemiddelinduserte organskader og sykdommer - Studie: tarmfloraen pÅvirker legemiddelrespons & bivirkninger.
  • Et udokumentert sjansespill?
  • Minileder Studier som stikkes under stol
  • Clinical trial publishing game, from The Economist
  • Problemene med uheldige antikolinerge effekter (bivirkninger) hos barn, ungdommer, voksne og eldre pasienter
  • RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen Tidsskr Nor Legeforen 2015
  • Diskriminering, feilmedisineringer hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (psykofarmaka; antidepressiva, antipsykotika, sovemedisiner) etc.
  • Reklame for legemidler kan bli krevd Å zoome inn på sideeffekter (bivirkninger)
  • AllTrials - kickstarting a campaign for Sense About Science because patients suffer when trials are withheld.
  • Open data: seize the moment (Åpne data: GRIP ØYEBLIKKET) EDITOR'S CHOICE BMJ 2012;345:e7332 (31 October 2012)
  • AllTrials - All Trials Registered All Results Reported - Sign the petition
  • Study 329: The Timelines
  • The Information Society Project (ISP) at Yale Law School is an intellectual center that explores the implications of the Internet and new information technologies for law and society.
  • Menneske-rettigheter i norske sykehjem
  • Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.)
  • Forskrivning utenfor preparatomtale ("off label") (utenfor indikasjon)
  • - GjØr psykiatriske legemidler (psykofarmaka) mer skade enn nytte ved langtids-bruk? (Does long term use of psychiatric drugs cause more harm than good?) BMJ 2015;350:h2435 (Published 12 May 2015)
  • Statens Barnehus Oslo
  • - Datasystemet Watson blir nå tatt i bruk i USA for å stille diagnose og foreslå riktig behandling
  • Mild memory & thinking issues: What works, what doesn't? U-M experts weigh the evidence
  • Helsebiblioteket
  • U.S. National Library of Medicine
  • Index to Drug-Specific Information (FDA)
  • Physicians' Desk Reference® (PDR®) (Product information, consistent with FDA labelling) (Amerikansk legemiddel-katalog)
  • Medilexicon
  • TheFreeDictionary
  • FORKORTINGER, AKRONYMER, DEFINISJONER ETC.
  • MERRIAM WEBSTER'S ONLINE (Engelsk ordbok) (m/uttale)
  • Oxford Advanced Learner's Dictionary (m/uttale)
  • EU Clinical Trials Register
  • International Clinical Trials Registry Platform (ICTRP)
  • TrialReach (medpagetoday)
  • BMJ
  • EvidenceUpdates
  • Frontiers in Bioinformatics and Computational Biology
  • EvidenceUpdates
  • Tidsskrift for Den norske legeforening (Tidsskriftet)
  • JAMA
  • NEJM
  • Lancet
  • JOURNAL SLEEP
  • Journal of Neurochemistry
  • Biological Psychiatry
  • Psychotherapy and Psychosomatics
  • Top 100 Journals in Biology and Medicine
  • Cancer
  • Journal of the National Cancer Institute (JNCI)
  • Harm Reduction Journal
  • British Journal of Cancer
  • Helsebiblioteket
  • Kaiser Health NEWS (KHN)
  • Neurology
  • Lancet Neurology
  • Journal of Autism and Developmental Disorders
  • Evidence-based Nursing
  • Evidence-Based Mental Health (EBMH)
  • JAMA
  • Journal of Medical Case Reports
  • Lancet
  • Science
  • Archives of Internal Medicine
  • Psychotherapy and Psychosomatics
  • Epidemiology
  • Nature medicine
  • BioMed Central (BMC)
  • Directory of Open Access Journals
  • PLoS Medicine
  • Lund University
  • British Journal of Psychiatry
  • American Journal of Psychiatry
  • Acta Psychiatrica Scandinavica
  • Journal of Neuroscience
  • Neurology
  • Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine
  • The Journal of Neuroscience
  • Health Affairs
  • Chemical & Engineering News
  • Journal of Negative Results in Biomedicine
  • Epilepsia
  • Ophthalmology
  • the Journal of Clinical Investigation
  • The pharmaceutical journal
  • CMAJ (1911 -)
  • African Journal of Pharmacy and Pharmacology
  • Forskning.no
  • Läkartidningen
  • Lægeforeningen
  • Läkemedelsvärlden
  • Ugeskrift for Læger
  • Tidsskrift for Den norske legeforening
  • Oslo legeforening: Journalen
  • Finlands Läkartidning
  • Læknablaðið (det islandske legetidsskriftet)
  • Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine (SJTREM)
  • Annals of Behavioral Medicine
  • Forskning & Framsteg
  • The Internet Archive
  • NRK Arkiv
  • Medietilsynet
  • Folkehelse-instituttet - Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
  • Alle Landets Nettaviser
  • Medical News Today
  • Tidsskrift - Les de beste artiklene og utforsk tids-skriftene
  • The Science Explorer
  • Retro Report
  • Mashable
  • New York Times
  • International Herald Tribune
  • Time Magazine
  • The Conversation UK
  • Medical News Today
  • Time Healthland
  • USA TODAY
  • Huffington Post
  • POLITICO
  • Slate
  • Philly.com
  • The Pulitzer Prizes
  • newspapers.com
  • newseum.org
  • World Association of Newspapers
  • eufeeds
  • European Journalism Centre
  • Forsidene norske avisforsider
  • Arkivportalen
  • onlineaviser.no
  • Newser
  • NEW YORK POST
  • The New York Observer
  • Washington Post
  • Los Angeles Times
  • Houston Chronicle
  • The Boston Globe
  • ABC
  • BBC
  • CBS
  • CNN
  • Forbes
  • Bloomberg
  • FOX
  • msnbc
  • Yahoo
  • Google
  • The Voice of America
  • StreetInsider.com
  • Sina.com (Kina)
  • Guardian
  • MediaGuardian
  • The Times
  • Newsweek
  • Independent
  • Harper's Magazine
  • The Register
  • Mest populære søk
  • The top 500 sites in each country or territory.
  • Best Global brands 2015
  • Speech at DW Global Media Forum: The role of traditional and new media in the digital age - the EU view
  • Nielsen Tops of 2014: Digital
  • deloitte.com
  • Three trends from 2011 that will reshape digital news in 2012
  • The Pew Research Center for the People and the Press
  • Online course shows impact, importance of data-driven journalism
  • Google Transparency Report - URLs requested to be removed from Search per week
  • Se hva Google vet om deg
  • The Internet Archive
  • Plagiarism detect - online service to detect plagiarism in documents, text or websites
  • Operating System Market Share
  • Grei innføring i Internett og nettlesere
  • Condé Nast
  • Bookboon.no
  • Ordflyt (kjøpe/laste ned lydbøker)
  • The Digital Universe Decade – Are You Ready?
  • IBM Offers Faster Chips, Thanks to the Memory.
  • The Best Virtual Worlds Have a Touch of Reality
  • Google vs Facebook
  • The Daily
  • Analytisk Journalistik er viden om:
  • Vidensbase om journalistik - Emneoversigt
  • Journalism Tools Index
  • nielsenwire
  • The Poynter Institute
  • Zeitgeist 2010: How the world searched
  • Internettstatistikk og trafikk - TNS Gallup
  • Hvilken søkemotor velger du i blindtesten?
  • PageRank
  • Skeptiske til nye nettsider
  • Topplisten
  • What is Web 2.0?
  • Lanserer nytt medienettsted
  • Tillitssmell for tabloidavisene
  • - Medietilsynets enkeltkanalutredning står til stryk
  • Alexa Traffic Rankings
  • Yahoo Buzz Index (What the world is searching for (...)
  • Informasjonsoverflod blir årets problem i 2008
  • Fra .com til .hvasomhelst
  • ...$650 Billion Drag on the Economy?
  • Små bærbare slår telefonen
  • Dette blir nettmoten i 2008
  • Papirløs avis i 2009
  • Papir og nett i kamp
  • The Death of Print?
  • Kindle DX presenteres
  • Papiravisen er død - leve papiravisen!
  • How to Save Your Newspaper
  • Walter Isaacson's Plan to Save Newspapers
  • Internet Overtakes Newspapers As News Source (people-press.org)
  • - Dyrt og tregt bredbånd i Norge
  • Nordmenn må punge ut for mobilt bredbånd
  • Bokbransjen digitaliseres
  • E-avisene kommer
  • Tror tabloidene blir gratis
  • Redaktører: Aviser gratis i fremtiden
  • Journalistene bekymret for kvaliteten
  • Internett tar innpå TV
  • 21:9
  • Philips Cinema 21:9: TV i ekte kinoformat
  • Ridiculously Cool Technology
  • “Soundslides” - Casulties Without a scratch
  • - The Marlboro marine
  • Hvor bredt bredbånd trenger du?
  • Foreningen af Danske Interaktive Medier
  • - Ungdommene er medietrette
  • Bredt, men tregt
  • De nye Schibsted-favorittene
  • Norsk mediebarometer
  • In These Times
  • Kjapt digitalt bilde
  • Digital-TV avslører dårlige antennekabler
  • Norges televisjon as (NTV)
  • Morgendagens PC har form som et bord
  • Laptopen er død
  • Web 2.0 ... The Machine is Us/ing Us
  • Digitale medier endrer journalistrollen
  • Avisene vil styre hvordan du bruker nettet
 • 0 <H4>
 • 0 <H5>
 • 0 <H6>
The <h1> to <h6> tags are used to define HTML headings. The <h1> tag should hold the title describing the content of a specific page therefore only one h1 tag is needed per page. There can be any number of h2 - h6 tags but they should be added in order of importance (www.w3schools.com/tags/tag_hn.asp).

Doctype

technologyvalidity
XHTML 1.0 STRICT
The <!DOCTYPE> declaration tells the web browser about what version of HTML the page is written in. It is good practice to always add the <!DOCTYPE> declaration to the HTML documents, so that the browser knows what type of document to expect. (www.w3schools.com/tags/tag_DOCTYPE.asp)

Character Encoding

technologyvalidity
UTF-8 (Unicode)
Covers: Worldwide
To display an HTML page correctly, the browser must know what character-set to use (en.wikipedia.org/wiki/Character_encodings_in_HTML).

Language

usability
Declared Language: None
Language Attribute: no (Norwegian)
The HTML "lang" attributes and language metatag define the base language to be used for displaying text and characters on a Website.

W3C Markup Validation

validity
Status: FAILED [51 errors, 7 warning(s)]
It is good practice to use valid HTML/XHTML markup as it ensures that the search engines can read the website correctly as well as it improves cross browser compatibility (W3C Markup Validation Service).

Deprecated HTML elements

technologyvalidity
Good, no deprecated elements found.
A deprecated element is one that has been outdated by newer constructs. Deprecated elements may become obsolete in future versions of HTML so it is recommended not to use them. (webdesign.about.com/od/htmltags/a/bltags_deprctag.htm)

Nested HTML Tables

accessibilitytechnology
Great, no nested tables detected.
In general it is not recommended to use nested tables or to utilize tables for page layout. Nested tables are known to cause performance issues due to increased HTML size and rendering time. It is better to use CSS layout instead.

Web Analytics

technology
No web anlytics tools found.
Web Analytics Tools collect and measure information about visitor activity on a website. Well interpreted web traffic data is invaluable in determining a successfully web strategy and assessing the effectiveness of a website. At a minimum, we recommend to utilize at least one web analytics tool.

robots.txt

SEO
A robots.txt file restricts access to search engine robots that crawl the web. (www.robotstxt.org/robotstxt.html)

XML Sitemap

SEO
Found following XML sitemap(s):
Sitemaps inform search engines about pages available for crawling. In its simplest form, a Sitemap is an XML file that lists URLs for a site along with additional metadata about each URL. XML sitemap should help search engines to crawl the site more intelligently. (http://www.sitemaps.org/protocol.html)

Mobile Rendering

mobile
Mobile internet usage has been exceeding PC's since 2014 and growing so it is critical for pages to render correctly on mobile devices.

Mobile Optimization

mobileperformanceSEO
Mobile PageSpeed analyzes webpages and evaluates its performance while providing suggestions on reducing page load times. Google is incorporating website speed in search ranking (http://www.mattcutts.com/blog/site-speed)

Mobile Experience

mobileusability
Mobile users have now become a critical part of online visits. Making the website mobile friendly is no longer an option but rather necessity. (https://developers.google.com/webmasters/smartphone-sites/)

Favicon

usability
favicon
file: http://mintankesmie.no/images/favicon.ico
size: 16px  by  16px
type: image/x-icon
The Favicon is a small icon associated with a website. The Favicon is important because it is displayed next to the website's URL in the address bar of the browser as well as in bookmarks and shortcuts. (en.wikipedia.org/wiki/Favicon)

Custom 404 Error Page

usability
No custom 404 error page detected.
A 404 is a standard http response code for a resource that cannot be located on the server. Webservers usually return a "404 Not Found" error page for non-existing pages. Unfortunately, these default error pages are very generic and a not very user friendly, therefore, using a custom 404 error page is highly recommended.

Process of returning http status code "200 OK" for a non-existent page or redirecting users to another url is called soft 404. Soft 404 errors are problematic for search engines and are not advisable. (https://support.google.com/webmasters/answer/181708)

Printability

usability
Could not locate print-friendly CSS.
Print-friendly pages are designed to fit on an 8.5"x11" or A4 sheet and usually include only the content of the page, along with source information. (webdesign.about.com/od/printerfriendly/a/aa041403a.htm)

W3C CSS Validation

validity
Status: FAILED [2 error(s)]
It is recommended to use valid CSS to ensure that the website displays correctly. (W3C CSS Validation Service).

Domain Age

SEO-Authority
Data could not be obtained.
Age of the domain is one of the many signals that search engines utilize for ranking. Brand new domains generally have more difficult time to rank high for the first few months. (http://www.coconutheadphones.com/does-domain-agematter)

Domain Expiration

SEO-Authority
Data could not be obtained.
Domain expiration far in to the future is considered a good practice as it promotes confidence in your website, decreases chances of losing domain and in certain cases might help with search engine ranking. (https://www.hover.com/blog/three-reasons-to-renew-your-domain-names-for-five-years/)

IP Canonicalization

SEO
No, your site's IP 194.63.248.52 does not redirect to mintankesmie.no.
Some web spiders index websites using IP as well as domain name which can cause duplicate content if there is no IP Canonicalization. (www.mattcutts.com/blog/seo-advice-url-canonicalization)

URL Canonicalization

SEO
Yes, both the www.mintankesmie.no and mintankesmie.no resolve to the same URL.
Domain name with WWW and without can be considered as different pages causing duplicate content for search engines. (www.mattcutts.com/blog/seo-advice-url-canonicalization)

Page Speed

performanceSEO
Google Page Speed score: 74% (Average)
Rq. Requests Hst. Hosts LT Load time Html Img Images JS JavaScript CSS F Flash O Other PS Page Size
6042.32s486.46 KB74.85 KB120 KB20.4 KB0 B1.37 KB703.07 KB

RecommendationImpact
Avoid landing page redirects
None
Enable compression
Low
Leverage browser caching
High
Reduce server response time
None
Minify CSS
Low
Minify HTML
None
Minify JavaScript
Low
Eliminate render-blocking JavaScript and CSS in above-the-fold content
Medium
Optimize images
Low
Prioritize visible content
Low

Subscribe for more details
PageSpeed analyzes webpages and evaluates its performance while providing suggestions on reducing page load times. Google is now incorporating website speed in search ranking (http://www.mattcutts.com/blog/site-speed)

Server Information

security

ISP:
Domeneshop AS
Server IP:
194.63.248.52
Server Location:
NO AKERSHUS, As

Name Server 1:
ns3.hyp.net (151.249.126.3)
Name Server 2:
ns2.hyp.net (151.249.125.2)
Name Server 3:
ns1.hyp.net (151.249.124.1)
Your server's IP address and location have minor impact on the country specific SEO. It is recommend to host the website in the country where the number of vistors is desired to be the highest. Search engines take the geolocation of a server into account. (http://www.youtube.com/watch?v=hXt23AXlJJU)

HTTPS (SSL)

security
No HTTPS (SSL) found.
Google™ is now treating HTTPS as a ranking signal. HTTPS is a secure web protocol that allows for encrypted communication between website and the client. HTTPS protocol requires your website to have an SSL certificate, which can be purchased from a Certificate Authority (CA) or SSL vendor. (http://googleonlinesecurity.blogspot.in/2014/08/https-as-ranking-signal_6.html).

Safe Browsing

security
Yes
Safe Browsing is a service provided by Google that enables applications to check URLs against Google's constantly updated lists of suspected phishing and malware pages. If your site is marked as unsafe see our guide on how to fix websites blocked by google safe browsing

Spam Blacklist

security
Good, your IP is not blacklisted.
Spammer directories provide lists of IPs from which spam distribution is reported. Emails sent from the blocked IPs are subject to closer scrutiny and are much less likely to be delivered. For email campaigns it is recommended to utilize professional email services to ensure that your website IP is not blocked. (www.stopforumspam.com)

Email Address Obfuscation

security
There is 1 email in plain text on the webpage:
It is recommended to obfuscate email addresses posted in public. This prevents email addresses from being automatically harvested by spam bots which helps to decrease number of unsolicited emails. See our email obfuscation techniques guide for more details.

Directory Browsing

security
Great, your server has directory browsing disabled.
Protect Webserver directories from unwanted browsing. To enhance security, directory browsing should be disabled unless you have a specific reason to enable it. If you enable directory browsing, make sure that you only enable it on the particular directory or directories that you want to share. (http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc731109)

Whois Privacy

security
No contact information available.
Whois Privacy is a service that prevents domain owner contact information from being displayed in the publicly available Whois records. This can help to cut down on unwanted spam but utilizing Whois privacy should be evaluated against business model and branding strategy.

Server Signature

security
Good, your server does not provide version information.
Attackers can utilize server signature versioning information to their advantage therefore it is recommended to disable it when possible. (Disable server signature for Apache or IIS).