warningThe most recent report for novoterm.se is a little outdated. Please generate new report.
website SEO analysis & review tools logo

website SEO analysis & review tools

Options
allAll
successHigh score
mediumMedium score
lowLow score
infoInfo only
socialSocial
backlinksBacklinks
visitorsVisitors
accessibilityAccessibility
SEO-contentSEO-content
technologyTechnology
validityValidity
usabilityUsability
SEOSEO
mobileMobile
performancePerformance
SEO-AuthoritySEO-Authority
securitySecurity

Report for novoterm.se

iwebchk

 • screenshot of novoterm.se
 • Score:

  64.3%

  3.57
  Progress:
  100%
  Generated on Friday, August 19th 2016 12:20 am
  08/19/2016

Top Priorities

list
Please SUBSCRIBE to see the full list of personalized tasks.
Show more Show less

Traffic Rank

visitors
14,163,091 most visited website in the World Trend: down (+7,878,555)
Traffic Rank is provided by Alexa

Visitors Localization

visitors
No data available.
Registering country code top level domains (ccTLD) can prevent potential competitors from taking advantage of your primary domain reputation. It is also one of the ways to improve country specific SEO and performance. (http://www.searchenginejournal.com/seo-without-boarders-a-guide-to-international-seo-nick-paterman/60092/)

Images

accessibilitySEO-content
We have located images with missing ALT attribute.
Number of images: 67
Missing alt tag: 27

List of images with missing ALT attributes:

 • http://www.novoterm.se/files/assets/logo-2.png
 • http://www.novoterm.se/files/assets/pixel.png (18 locations)
 • http://www.novoterm.se/files/images/splash1-sv.png
 • http://www.novoterm.se/files/personal/Ann-Christine-Palm.png
 • http://www.novoterm.se/files/personal/katarina-hager.png
 • http://www.novoterm.se/files/images/splash2-sv.png
 • http://www.novoterm.se/files/personal/per-kjellgren.png
 • http://www.novoterm.se/files/personal/nate.png
 • http://www.novoterm.se/files/personal/anna-ahlberg.png
 • files/images/splash3-sv.png
The "alt" attribute provides a text equivalent for the image. If the browser cannot display an image the alt description will be given in its place. Furthermore, some visitors cannot see images as they might be blind in which the alt tag provides a valuable image description. Finally, search engines utilize the alt attribute for image search indexing. (www.w3.org/QA/Tips/altAttribute)

Title

SEO-content
We have found following title:

"Novoterm Translation - Översättning och projektledning"

Length: 54 characters
The <TITLE> element provides a short piece of text describing the document. The title is very important as it shows in the window title bars, bookmarks and search results. Title should be between 60 to 80 characters long. (www.w3.org/QA/Tips/good-titles)

Description Metatag

SEO-content
We have found following description:

"Novoterm Translation AB - högkvalitativa översättningar mellan de europeiska språken"

Length: 84 characters
The description attribute should provide a concise explanation of a Web page's content. Also, the description is often displayed on search engine results and can indirectly affect page ranking. (en.wikipedia.org/wiki/Meta_element#The_description_attribute)

Keywords Metatag

SEO-content
We have found 47 keywords:
 • översättning
 • översättare
 • översättningar
 • översätta
 • översätt
 • översättningsbyrå
 • översättningsföretag
 • korrekturläsning
 • kvalitet
 • språk
 • language
 • translation
 • Novoterm
 • Novoterm Translation
 • Novoterm Translation AB
 • Novoterm translation
 • Novoterm translation ab
 • novoterm
 • novoterm translation
 • svenska
 • engelska
 • franska
 • tyska
 • norska
 • danska
 • finska
 • spanska
 • italienska
 • holländska
 • katalanska
 • it
 • marknadsföring
 • intern kommunikation
 • extern kommunikation
 • finans
 • finansiella
 • finansiell
 • juridik
 • ekonomi
 • data
 • medicin
 • medicinteknik
 • farmakologi
 • språkgranskning
 • avtal
 • årsredovisning
 • årsredovisningar
Length: 617 characters
The keywords attribute was utilized by search engines to provide more accurate search results. Due to the over usage and spamming the keywords attribute has been phased out and is no longer relevant. Google doesn't use the "keywords" meta tag in web search ranking.(googlewebmastercentral.blogspot.se/2009/09/google-does-not-use-keywords-meta-tag.html)

Text to HTML Ratio

SEO-content
The Text to HTML ratio is 36.20%
Original content is by far the single most important element to search engines. Low Text to HTML ratio indicates little content for search engines to index. We consider it to be good practice to have a Text to HTML ratio of at least 10% and ideal above 20%

Keyword Density & Consistency

SEO-content
Consistent Keywords % Density # Count T Title D Desc. H <H> A ALT B <b>
och8.01%1881-27--
har2.30%54--5--
att2.13%50--27--
som2.13%50--7--
med1.79%42--6--
produktionsledare1.53%36--2--
projekt-1.45%34-----
det1.28%30--9--
för1.19%28--19--
arbetat1.11%26-----
projekt- och1.45%34-----
och produktionsledare1.45%34-----
har arbetat0.81%19-----
arbetat som0.77%18-----
engelska och0.51%12--1--
projekt- och produktionsledare1.45%34-----
har arbetat som0.47%11-----
arbetat som projektledare0.30%7-----
kommer närmast från0.26%6-----
kunder och kollegor0.21%5--5--

Warning: Keywords density of above 5% might have negative impact on search engine listing

Keywords density and consistency are notable factors for optimal page SEO. Preferred keywords should have higher keywords density indicating their importance. Optimally, preferred keywords should also be consistently utilized in multiple essential areas of the page such as title, description meta tag, h1 through h6 headings, alt image attributes, backlinks and internal links anchor text. Keyword density of above 5% is a good indication that the word or phrase appears too many time in the content. (more information)

Frames

accessibilitySEO-content
No frames detected.
It is not recommended to use frames or iframes because they can cause problems for search engines. It is best to avoid frames and inline frames whenever possible (searchenginewatch.com/article/2064573/Search-Engines-and-Frames). If frames must be utilized consider <noframes> tag. (www.w3schools.com/tags/tag_noframes.asp).

Flash

accessibilitytechnologySEO-content
No flash detected.
Flash and other reach-media technologies should primarily be utilized for decorative purposes. This makes your site more search engine friendly and improves accessibility (support.google.com/webmasters/bin/answer.py?hl=en&answer=72746#1).

Headings

SEO-content
 • 1 <H1>
  • Novoterm Translation– ÖversättningSBYRÅ och SPRÅKGRANSKNING
 • 7 <H2>
  • Våra tjänster
  • Så här arbetar vi
  • Bra att tänka på när du behöver vår hjälp
  • Svar på några vanliga frågor
  • Några av våra kunder
  • Kontakta oss
  • Tack för besöket
 • 23 <H3>
  • Vi på Novoterms stockholmskontor
  • Ulrika Bertilsson
  • Ann Franzon
  • Linnéa Palmelius
  • Katarina Häger
  • Cristina Basti
  • Paula af Klinteberg
  • Ann-Christine Palm
  • Juliette Staudt
  • Elizabeth Myhrén
  • Anna Åhlberg
  • Anna Orr
  • Nate Stonewall
  • Per Kjellgren
  • Professionell översättning och språkgranskning för dig med höga krav.
  • Vi översätter, granskar och bearbetar dina texter.
  • Översättning, språkgranskning och textbearbetning av:
  • Förfrågan/offert
  • Projektstart
  • Val av översättare
  • Leverans/uppföljning
  • Kvalitetssäkring
  • Översättning
 • 56 <H4>
  • "Det är roligt att jobba med människor från hela världen, man lär sig något nytt varje dag."
  • "Nöjda kunder och kollegor är det viktigaste för mig. Därför gör jag gärna det där lilla extra."
  • "Jag brinner för kommunikation i allmänhet och språk och text i synnerhet."
  • "Jag tror att personlig kontakt med våra kunder är avgörande för kvaliteten."
  • "Mina erfarenheter från översättaryrket har gett mig kunskap om hela processen, vilket är till stor hjälp i mitt arbete som produktionsledare."
  • "Arbetet är varierande och miljön lärorik"
  • "Eftersom vi trivs och utvecklas på jobbet gör vi ett bättre arbete för kunden."
  • "Vi uppmuntrar alla former av feedback från våra kunder. Det gör att vi blir ännu bättre."
  • "Noggrannhet är lika avgörande för mina ansvarsområden som för mina kollegors."
  • "Att leda stora projekt som involverar kunder och kollegor över hela världen är en rolig utmaning."
  • "Jag inspireras av upptäckten att nyckeln till lyckad kommunikation oftare är att lyssna än att prata."
  • "Att skapa förståelse mellan människor är givande, intressant och ofta väldigt roligt."
  • "Jag vill att vi ska vara stolta och känna att vi har gjort ett bra jobb när vi går hem för dagen."
  • Ann-Christine Palm
  • "Eftersom vi trivs och utvecklas på jobbet gör vi ett bättre arbete för kunden."
  • Katarina Häger
  • "Jag tror att personlig kontakt med våra kunder är avgörande för kvaliteten."
  • Per Kjellgren
  • "Jag vill att vi ska vara stolta och känna att vi har gjort ett bra jobb när vi går hem för dagen."
  • Nate Stonewall
  • "Att skapa förståelse mellan människor är givande, intressant och ofta väldigt roligt."
  • Anna Åhlberg
  • "Att leda stora projekt som involverar kunder och kollegor över hela världen är en rolig utmaning."
  • Vilka språk översätter ni till och från?
  • Ni granskar alltid era översättningar, vad innebär det?
  • Översätter ni allt om allting?
  • När kan jag få översättningen?
  • Varför ska jag anlita Novoterm? Mina svenska medarbetare är duktiga på engelska och kan dessutom vår verksamhet!
  • Hur vet jag att översättningen är både bra och felfri? Jag kan ju inte språket själv.
  • Hur tar ni betalt?
  • Ann Franzon
  • "Nöjda kunder och kollegor är det viktigaste för mig. Därför gör jag gärna det där lilla extra."
  • Ann-Christine Palm
  • "Eftersom vi trivs och utvecklas på jobbet gör vi ett bättre arbete för kunden."
  • Anna Orr
  • "Jag inspireras av upptäckten att nyckeln till lyckad kommunikation oftare är att lyssna än att prata."
  • Anna Åhlberg
  • "Att leda stora projekt som involverar kunder och kollegor över hela världen är en rolig utmaning."
  • Cristina Basti
  • "Mina erfarenheter från översättaryrket har gett mig kunskap om hela processen, vilket är till stor hjälp i mitt arbete som produktionsledare."
  • Elizabeth Myhrén
  • "Noggrannhet är lika avgörande för mina ansvarsområden som för mina kollegors."
  • Juliette Staudt
  • "Vi uppmuntrar alla former av feedback från våra kunder. Det gör att vi blir ännu bättre."
  • Katarina Häger
  • "Jag tror att personlig kontakt med våra kunder är avgörande för kvaliteten."
  • Linnéa Palmelius
  • "Jag brinner för kommunikation i allmänhet och språk och text i synnerhet."
  • Nate Stonewall
  • "Att skapa förståelse mellan människor är givande, intressant och ofta väldigt roligt."
  • Paula af Klinteberg
  • "Arbetet är varierande och miljön lärorik"
  • Per Kjellgren
  • "Jag vill att vi ska vara stolta och känna att vi har gjort ett bra jobb när vi går hem för dagen."
  • Ulrika Bertilsson
  • "Det är roligt att jobba med människor från hela världen, man lär sig något nytt varje dag."
 • 0 <H5>
 • 0 <H6>
The <h1> to <h6> tags are used to define HTML headings. The <h1> tag should hold the title describing the content of a specific page therefore only one h1 tag is needed per page. There can be any number of h2 - h6 tags but they should be added in order of importance (www.w3schools.com/tags/tag_hn.asp).

Doctype

technologyvalidity
HTML 5
The <!DOCTYPE> declaration tells the web browser about what version of HTML the page is written in. It is good practice to always add the <!DOCTYPE> declaration to the HTML documents, so that the browser knows what type of document to expect. (www.w3schools.com/tags/tag_DOCTYPE.asp)

Character Encoding

technologyvalidity
UTF-8 (Unicode)
Covers: Worldwide
To display an HTML page correctly, the browser must know what character-set to use (en.wikipedia.org/wiki/Character_encodings_in_HTML).

Language

usability
Declared Language: sv (Swedish)
Language Attribute: sv (Swedish)
The HTML "lang" attributes and language metatag define the base language to be used for displaying text and characters on a Website. www.mcanerin.com/en/articles/meta-language.asp

W3C Markup Validation

validity
Status: FAILED [26 errors, 2 warning(s)]
It is good practice to use valid HTML/XHTML markup as it ensures that the search engines can read the website correctly as well as it improves cross browser compatibility (W3C Markup Validation Service).

Deprecated HTML elements

technologyvalidity
Good, no deprecated elements found.
A deprecated element is one that has been outdated by newer constructs. Deprecated elements may become obsolete in future versions of HTML so it is recommended not to use them. (webdesign.about.com/od/htmltags/a/bltags_deprctag.htm)

Nested HTML Tables

accessibilitytechnology
Great, no nested tables detected.
In general it is not recommended to use nested tables or to utilize tables for page layout. Nested tables are known to cause performance issues due to increased HTML size and rendering time. It is better to use CSS layout instead.

Web Analytics

technology
Yes, we have detected following web analytics tools:
 • Google analytics icon Google™ Analytics
Web Analytics Tools collect and measure information about visitor activity on a website. Well interpreted web traffic data is invaluable in determining a successfully web strategy and assessing the effectiveness of a website. At a minimum, we recommend to utilize at least one web analytics tool.

robots.txt

SEO
A robots.txt file restricts access to search engine robots that crawl the web. (www.robotstxt.org/robotstxt.html)

XML Sitemap

SEO
Found following XML sitemap(s):
Sitemaps inform search engines about pages available for crawling. In its simplest form, a Sitemap is an XML file that lists URLs for a site along with additional metadata about each URL. XML sitemap should help search engines to crawl the site more intelligently. (http://www.sitemaps.org/protocol.html)

Mobile Rendering

mobile
Mobile internet usage has been exceeding PC's since 2014 and growing so it is critical for pages to render correctly on mobile devices.

Mobile Optimization

mobileperformanceSEO
Mobile PageSpeed analyzes webpages and evaluates its performance while providing suggestions on reducing page load times. Google is incorporating website speed in search ranking (http://www.mattcutts.com/blog/site-speed)

Mobile Experience

mobileusability
Mobile users have now become a critical part of online visits. Making the website mobile friendly is no longer an option but rather necessity. (https://developers.google.com/webmasters/smartphone-sites/)

Favicon

usability
favicon
file: http://www.novoterm.se/favicon.ico
size: 32px  by  32px
type: image/x-icon
The Favicon is a small icon associated with a website. The Favicon is important because it is displayed next to the website's URL in the address bar of the browser as well as in bookmarks and shortcuts. (en.wikipedia.org/wiki/Favicon)

Custom 404 Error Page

usability
Yes, custom 404 error page detected.
A 404 is a standard http response code for a resource that cannot be located on the server. Webservers usually return a "404 Not Found" error page for non-existing pages. Unfortunately, these default error pages are very generic and a not very user friendly, therefore, using a custom 404 error page is highly recommended.

Process of returning http status code "200 OK" for a non-existent page or redirecting users to another url is called soft 404. Soft 404 errors are problematic for search engines and are not advisable. (https://support.google.com/webmasters/answer/181708)

Printability

usability
Great, you are using print-friendly CSS:
Print-friendly pages are designed to fit on an 8.5"x11" or A4 sheet and usually include only the content of the page, along with source information. (webdesign.about.com/od/printerfriendly/a/aa041403a.htm)

W3C CSS Validation

validity
Status: FAILED [42 error(s)]
It is recommended to use valid CSS to ensure that the website displays correctly. (W3C CSS Validation Service).

Domain Age

SEO-Authority
Your domain was registerd for the first time: 19 years, 4 months, 9 days ago.
Age of the domain is one of the many signals that search engines utilize for ranking. Brand new domains generally have more difficult time to rank high for the first few months. (http://www.coconutheadphones.com/does-domain-agematter)

Domain Expiration

SEO-Authority
Your domain expires in: 4 months, 11 days, 23 hours.
Domain expiration far in to the future is considered a good practice as it promotes confidence in your website, decreases chances of losing domain and in certain cases might help with search engine ranking. (http://www.hover.com/blog/three-reasons-to-renew-your-domain-names-for-five-years)

IP Canonicalization

SEO
No, your site's IP 184.175.123.221 does not redirect to novoterm.se.
Some web spiders index websites using IP as well as domain name which can cause duplicate content if there is no IP Canonicalization. (www.mattcutts.com/blog/seo-advice-url-canonicalization)

URL Canonicalization

SEO
Yes, both the www.novoterm.se and novoterm.se resolve to the same URL.
Domain name with WWW and without can be considered as different pages causing duplicate content for search engines. (www.mattcutts.com/blog/seo-advice-url-canonicalization)

Page Speed

performanceSEO
Google Page Speed score: 76% (Average)
Rq. Requests Hst. Hosts LT Load time Html Img Images JS JavaScript CSS F Flash O Other PS Page Size
9994.44s76.1 KB1.28 MB740.17 KB141.98 KB0 B189.76 KB2.4 MB

RecommendationImpact
Avoid landing page redirects
None
Enable compression
None
Leverage browser caching
Low
Reduce server response time
None
Minify CSS
None
Minify HTML
None
Minify JavaScript
Low
Eliminate render-blocking JavaScript and CSS in above-the-fold content
High
Optimize images
High
Prioritize visible content
None

Subscribe for more details
PageSpeed analyzes webpages and evaluates its performance while providing suggestions on reducing page load times. Google is now incorporating website speed in search ranking (http://www.mattcutts.com/blog/site-speed)

Server Information

security

ISP:
Cybercon
Server IP:
184.175.123.221
Server Location:
US MISSOURI, St Louis

Name Server 1:
ns4.ilait.se (188.40.202.3)
Name Server 2:
ns3.ilait.se (62.109.34.66)
Name Server 3:
ns2.ilait.se (94.246.96.66)
Name Server 4:
ns1.ilait.se (82.99.18.10)
Your server's IP address and location have minor impact on the country specific SEO. It is recommend to host the website in the country where the number of vistors is desired to be the highest. Search engines take the geolocation of a server into account. (http://www.youtube.com/watch?v=hXt23AXlJJU)

HTTPS (SSL)

security
Issued To:
Common Name (CN):
*.ezhostingserver.com
Issuer:
Common Name (CN):
DigiCert SHA2 Secure Server CA
Oranization (O):
DigiCert Inc
Period of Validity
Begins On:
03/15/2016
Expires On:
05/08/2019
Google™ is now treating HTTPS as a ranking signal. HTTPS is a secure web protocol that allows for encrypted communication between website and the client. HTTPS protocol requires your website to have an SSL certificate, which can be purchased from a Certificate Authority (CA) or SSL vendor. (http://googleonlinesecurity.blogspot.in/2014/08/https-as-ranking-signal_6.html).

Safe Browsing

security
Yes
Safe Browsing is a service provided by Google that enables applications to check URLs against Google's constantly updated lists of suspected phishing and malware pages. (http://www.google.com/safebrowsing/diagnostic?site=novoterm.se)

Spam Blacklist

security
Good, your IP is not blacklisted.
Spammer directories provide lists of IPs from which spam distribution is reported. Emails sent from the blocked IPs are subject to closer scrutiny and are much less likely to be delivered. For email campaigns it is recommended to utilize professional email services to ensure that your website IP is not blocked. (www.stopforumspam.com)

Email Address Obfuscation

security
There are 14 emails in plain text on the webpage:
 • [email protected]
 • [email protected]
 • [email protected]
 • [email protected]
 • [email protected]
 • [email protected]
 • [email protected]
 • [email protected]
 • [email protected]
 • [email protected]
 • [email protected]
 • [email protected]
 • [email protected]
 • [email protected]
It is recommended to obfuscate email addresses posted in public. This prevents email addresses from being automatically harvested by spam bots which helps to decrease number of unsolicited emails.

Directory Browsing

security
Great, your server has directory browsing disabled.
Protect Webserver directories from unwanted browsing. To enhance security, directory browsing should be disabled unless you have a specific reason to enable it. If you enable directory browsing, make sure that you only enable it on the particular directory or directories that you want to share. (http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc731109)

Whois Privacy

security
Registrant:
Handle:
pernov5503-00001
Whois Privacy is a service that prevents domain owner contact information from being displayed in the publicly available Whois records. This can help to cut down on unwanted spam but utilizing Whois privacy should be evaluated against business model and branding strategy.

Server Signature

security
On, Microsoft-IIS/7.5 ASP.NET
Attackers can utilize server signature versioning information to their advantage therefore it is recommended to disable it when possible. (Disable server signature for Apache or IIS).