website SEO analysis & review tools logo

website SEO analysis & review tools

Options
allAll
successHigh score
mediumMedium score
lowLow score
infoInfo only
socialSocial
backlinksBacklinks
visitorsVisitors
accessibilityAccessibility
SEO-contentSEO-content
technologyTechnology
validityValidity
usabilityUsability
SEOSEO
mobileMobile
performancePerformance
SEO-AuthoritySEO-Authority
securitySecurity

Report for thienvanvietnam.org

iwebchk

Top Priorities

list
Please SUBSCRIBE to see the full list of personalized tasks.
Show more Show less

Traffic Rank

visitors
1,491,653 most visited website in the World Trend: up (-189,416)
17,100 most visited website in VN Vietnam
Traffic Rank is provided by Alexa

Visitors Localization

visitors
Low map legend High
CountryPercentDomain (ccTLD)Status
VN Vietnam88.0%thienvanvietnam.vnNot available.
Registering country code top level domains (ccTLD) can prevent potential competitors from taking advantage of your primary domain reputation. It is also one of the ways to improve country specific SEO and performance. (www.searchenginejournal.com/seo-without-boarders-a-guide-to-international-seo-nick-paterman/60092/)

Images

accessibilitySEO-content
We have located images with missing ALT attribute.
Number of images: 38
Missing alt tag: 18

List of images with missing ALT attributes:

 • /modules/mod_raxo_allmode/tools/tb.php?src=%2Fimages%2Fupload%2Folder%2Fss01...c=1
 • /modules/mod_raxo_allmode/tools/tb.php?src=%2Fimages%2Fupload%2F2016%2Flunar...c=1
 • /modules/mod_raxo_allmode/tools/tb.php?src=%2Fimages%2Fupload%2Fastronomy_ed...c=1
 • /modules/mod_raxo_allmode/tools/tb.php?src=%2Fimages%2Fupload%2Flinks%2F1-we...c=1
 • /modules/mod_raxo_allmode/tools/tb.php?src=%2Fimages%2Fupload%2F2016%2Fwou0....c=1
 • /modules/mod_raxo_allmode/tools/tb.php?src=%2Fimages%2Fupload%2F2016%2Fsolar...c=1
 • /modules/mod_raxo_allmode/tools/tb.php?src=%2Fimages%2Fupload%2F2016%2Finter...c=1
 • /modules/mod_raxo_allmode/tools/tb.php?src=%2Fimages%2Fupload%2F2016%2Fnewto...c=1
 • /modules/mod_raxo_allmode/tools/tb.php?src=%2Fimages%2Fupload%2Fhunman_parti...c=1
 • /images/encyclopedia.jpg
 • /modules/mod_raxo_allmode/tools/tb.php?src=http%3A%2F%2Fi689.photobucket.com...c=1
 • /modules/mod_raxo_allmode/tools/tb.php?src=%2Fimages%2Fupload%2Folder%2Fperm...c=1
 • /modules/mod_raxo_allmode/tools/tb.php?src=%2Fimages%2Fupload%2Folder%2Fsky%...c=1
 • /modules/mod_raxo_allmode/tools/tb.php?src=%2Fimages%2Fupload%2Fchom_sao.jpg...c=1
 • /modules/mod_raxo_allmode/tools/tb.php?src=%2Fimages%2Fupload%2Folder%2Fcons...c=1
 • /modules/mod_raxo_allmode/tools/tb.php?src=%2Fimages%2Fupload%2Folder%2Fallo...c=1
 • /images/thienvanviet-banner.jpg
 • /images/upload/vaca-logo.jpg
The "alt" attribute provides a text equivalent for the image. If the browser cannot display an image the alt description will be given in its place. Furthermore, some visitors cannot see images as they might be blind in which the alt tag provides a valuable image description. Finally, search engines utilize the alt attribute for image search indexing. (www.w3.org/QA/Tips/altAttribute)

Description Metatag

SEO-content
We have found following description:

"Website chính thức của Hội thiên văn học trẻ Việt Nam (VACA) - tổ chức nghiên cứu và giáo dục về thiên văn học và vật lý thiên văn đầu tiên của Việt Nam."

Length: 155 characters
The description attribute should provide a concise explanation of a Web page's content. Also, the description is often displayed on search engine results and can indirectly affect page ranking.

Title

SEO-content
We have found following title:

"Thiên văn Việt Nam - VACA"

Length: 25 characters
The <TITLE> element provides a short piece of text describing the document. The title is very important as it shows in the window title bars, bookmarks and search results. Title should be between 60 to 80 characters long. (www.w3.org/QA/Tips/good-titles)

Keywords Metatag

SEO-content
We have found 17 keywords:
 • thiên văn học
 • thien van hoc hội thiên văn
 • vật lý thiên văn
 • vat ly thien van
 • vũ trụ học
 • vũ trụ
 • khoa học
 • hội thiên văn việt nam
 • thiên văn việt nam
 • hệ mặt trời
 • trái đất
 • hành tinh
 • sao
 • thiên hà
 • kính thiên văn
 • astronomy
 • vietnam
Length: 237 characters
The keywords attribute was utilized by search engines to provide more accurate search results. Due to the over usage and spamming the keywords attribute has been phased out and is no longer relevant. Google doesn't use the "keywords" meta tag in web search ranking.

Text to HTML Ratio

SEO-content
The Text to HTML ratio is 17.41%
Original content is by far the single most important element to search engines. Low Text to HTML ratio indicates little content for search engines to index. We consider it to be good practice to have a Text to HTML ratio of at least 10% and ideal above 20%

Keyword Density & Consistency

SEO-content
Consistent Keywords % Density # Count T Title D Desc. H <H> A ALT B <b>
thiên2.30%3013711
học2.30%30-26-1
của2.22%29-28-1
văn2.14%2813711
một1.91%25--3--
không1.15%15--4--
các1.07%14--4--
được1.07%14-----
sao1.00%13--9--
trong1.00%13--3--
thiên văn1.99%26137--
văn học1.07%14-24--
hành tinh0.69%9--4--
trái đất0.69%9--4--
việt nam0.61%8121--
thiên văn học1.07%14-24--
trẻ việt nam0.31%4-11--
hội thiên văn0.31%4-11--
học trẻ việt0.31%4-11--
văn học trẻ0.31%4-11--
Keywords density and consistency are notable factors for optimal page SEO. Preferred keywords should have higher keywords density indicating their importance. Optimally, preferred keywords should also be consistently utilized in multiple essential areas of the page such as title, description meta tag, h1 through h6 headings, alt image attributes, backlinks and internal links anchor text. Keyword density of above 6% can indicate that the word or a phrase appears too many time in the content.

Flash

accessibilitytechnologySEO-content
No flash detected.
Flash and other reach-media technologies should primarily be utilized for decorative purposes. This makes your site more search engine friendly and improves accessibility (support.google.com/webmasters/bin/answer.py?hl=en&answer=72746#1).

Frames

accessibilitySEO-content
No frames detected.
It is not recommended to use frames or iframes because they can cause problems for search engines. It is best to avoid frames and inline frames whenever possible (searchenginewatch.com/article/2064573/Search-Engines-and-Frames). If frames must be utilized consider <noframes> tag. (www.w3schools.com/tags/tag_noframes.asp).

Doctype

technologyvalidity
HTML 5
The <!DOCTYPE> declaration tells the web browser about what version of HTML the page is written in. It is good practice to always add the <!DOCTYPE> declaration to the HTML documents, so that the browser knows what type of document to expect. (www.w3schools.com/tags/tag_DOCTYPE.asp)

Headings

SEO-content
 • 1 <H1>
  • IMAGE [/images/upload/vaca-logo.jpg]
 • 1 <H2>
  • HỘI THIÊN VĂN HỌC TRẺ VIỆT NAM
 • 31 <H3>
  • Các bài mới nhất
  • Có ngày và đêm hay không nếu Trái Đất không tự quay?
  • Các sao sáng của Pleiades đều biến quang
  • Hình ảnh rõ nét nhất từng có về bề mặt một ngôi sao
  • Tin tức
  • Bằng chứng mới củng cố sự tồn tại của Hành tinh thứ Chín
  • Kiến thức
  • Có ngày và đêm hay không nếu Trái Đất không tự quay?
  • Hoạt động
  • Khai giảng lớp thiên văn cơ bản hè 2017
  • Bài viết, Ý kiến
  • Hệ Mặt Trời: viết thế nào là đúng?
  • Tài liệu, Tiện ích
  • Một số website thiên văn nên tham khảo
  • Giải trí
  • 5 điểm phản khoa học trong Interstellar
  • Bài đáng chú ý
  • Thế giới hạt cơ bản
  • Mô hình lạm phát của vũ trụ
  • Những mục tiêu tốt nhất cho kính thiên văn
  • Đại tuyệt chủng Permi, vụ thảm sát đẫm máu nhất lịch sử
  • Tại sao Mặt Trăng lớn hơn khi ở chân trời
  • Bài đọc nhiều nhất
  • Các hành tinh của Mặt Trời
  • Danh sách 88 chòm sao trong thiên văn học
  • Các chòm sao Hoàng Đạo
  • Hình thành và tiến hóa của sự sống trên Trái Đất
  • 20 ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm
  • Facebook
  • Liên kết
  • Share this website
 • 15 <H4>
  • Mưa kim cương trong lòng Sao Hải Vương
  • Apophis chỉ có 1/100.000 cơ hội đâm vào Trái Đất
  • Bằng chứng mới củng cố sự tồn tại của Hành tinh thứ Chín
  • Hệ nhiều "siêu-Trái Đất" quanh một sao ở khá gần
  • Supernova bùng nổ nhờ sự có mặt của sao đồng hành
  • Bức xạ Cherenkov có vượt qua vận tốc ánh sáng?
  • Những hành tinh nào cũng có nhật thực?
  • VACA chia sẻ kiến thức cho học sinh tại Hà Nội
  • Tuyển sinh lớp thiên văn học cơ bản hè 2017 tại Hà Nội
  • Đôi điều về cách tính Âm Lịch hiện nay
  • Thiên văn học cần cho giáo dục như thế nào?
  • Wonders of the Universe
  • Wonders of the Solar System
  • Newton, Einstein và Pascal
  • Khi nhà vật lý nói ở đám tang của bạn
 • 0 <H5>
 • 0 <H6>
The <h1> to <h6> tags are used to define HTML headings. The <h1> tag should hold the title describing the content of a specific page therefore only one h1 tag is needed per page. There can be any number of h2 - h6 tags but they should be added in order of importance (www.w3schools.com/tags/tag_hn.asp).

Character Encoding

technologyvalidity
UTF-8 (Unicode)
Covers: Worldwide
To display an HTML page correctly, the browser must know what character-set to use.

Language

usability
Declared Language: vi-vn (Vietnamese)
Language Attribute: vi-vn (Vietnamese)
The HTML "lang" attributes and language metatag define the base language to be used for displaying text and characters on a Website.

Deprecated HTML elements

technologyvalidity
Good, no deprecated elements found.
A deprecated element is one that has been outdated by newer constructs. Deprecated elements may become obsolete in future versions of HTML so it is recommended not to use them.

W3C Markup Validation

validity
Status: FAILED [6 errors, 5 warning(s)]
It is good practice to use valid HTML/XHTML markup as it ensures that the search engines can read the website correctly as well as it improves cross browser compatibility (W3C Markup Validation Service).

Web Analytics

technology
Yes, we have detected following web analytics tools:
 • Google analytics icon Google™ Analytics
Web Analytics Tools collect and measure information about visitor activity on a website. Well interpreted web traffic data is invaluable in determining a successfully web strategy and assessing the effectiveness of a website. At a minimum, we recommend to utilize at least one web analytics tool.

Nested HTML Tables

accessibilitytechnology
Great, no nested tables detected.
In general it is not recommended to use nested tables or to utilize tables for page layout. Nested tables are known to cause performance issues due to increased HTML size and rendering time. It is better to use CSS layout instead.

robots.txt

SEO
Yes, http://thienvanvietnam.org/robots.txt

Your robots.txt file is blocking search engines access to parts of the website.

User-agent: *
 • Disallow: /administrator/
 • Disallow: /cache/
 • Disallow: /components/
See all 20 disallow directives
A robots.txt file restricts access to search engine robots that crawl the web. (www.robotstxt.org/robotstxt.html)

XML Sitemap

SEO
Sitemaps inform search engines about pages available for crawling. In its simplest form, a Sitemap is an XML file that lists URLs for a site along with additional metadata about each URL. XML sitemap should help search engines to crawl the site more intelligently. (www.sitemaps.org/protocol.html)

Accessibility Check

accessibility
WCAG 2.0 (AA) Conformance Test: FAILED [37 error(s)]
 1. Anchor contains no text.
  [Line 193, Col 4] <a class="navbar-brand logo logo-text" href="/"> <strong></strong> <small class="slogan"></s ...
  Add text to the a element or the title attribute of the a element or, if an image is used within the anchor, add Alt text to the image.
 2. The contrast between the colour of text and its background for the element is not sufficient to meet WCAG2.0 Level AA.
  [Line 205, Col 81] <span style="font-size: 24pt;"><span style="font-size: 3pt;"> </span>THIÊN VĂN VIỆT NAM - VACA< ...
  Use a colour contrast evaluator to determine if text and background colours provide a contrast ratio of 4.5:1 for standard text, or 3:1 for larger text. Change colour codes to produce sufficient contrast. http://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/visual-audio-contrast-contrast.html#visual-audio-contrast-contrast-resources-head
Subscribe to review all 37 errors
Following Web accessibility standards while developing a website can help users with specific needs, such as visually impaired, motor/mobility, auditory, seizures, as well as cognitively and intellectually impaired disabilities. Some of these fixes include general seo applications like Alt tags, Form labels, fixing empty links and adding alternative text. To read more about accessibility guidelines follow this link Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) Overview.

Mobile Rendering

mobile
Mobile internet usage has been exceeding PC's since 2014 and growing so it is critical for pages to render correctly on mobile devices.

Mobile Experience

mobileusability
Mobile users have now become a critical part of online visits. Making the website mobile friendly is no longer an option but rather necessity. (https://developers.google.com/webmasters/smartphone-sites/)

Mobile Optimization

mobileperformanceSEO
Mobile PageSpeed analyzes webpages and evaluates its performance while providing suggestions on reducing page load times. Google is incorporating website speed in search ranking (www.mattcutts.com/blog/site-speed)

Favicon

usability
favicon
file: http://thienvanvietnam.org/templates/ja_simpli/favicon.ico
size: 40px  by  40px
type: image/x-icon

Warning: favicon dimensions are incorrect. Recommended sizes are 16x16, 32x32, 48x48 and 64x64 px

The Favicon is a small icon associated with a website. The Favicon is important because it is displayed next to the website's URL in the address bar of the browser as well as in bookmarks and shortcuts.

Custom 404 Error Page

usability
Yes, custom 404 error page detected.
A 404 is a standard http response code for a resource that cannot be located on the server. Web servers usually return a "404 Not Found" error page for non-existing pages. Unfortunately, these default error pages are very generic and a not very user friendly, therefore, using a custom 404 error page is highly recommended.

Process of returning http status code "200 OK" for a non-existent page or redirecting users to another url is called soft 404. Soft 404 errors are problematic for search engines and are not advisable. (https://support.google.com/webmasters/answer/181708)

Printability

usability
Great, you are using print-friendly CSS.
Print-friendly pages are designed to fit on an 8.5"x11" or A4 sheet and usually include only the content of the page, along with source information.

W3C CSS Validation

validity
Status: FAILED [483 error(s)]
It is recommended to use valid CSS to ensure that the website displays correctly. (W3C CSS Validation Service).

Domain Age

SEO-Authority
Your domain was registerd for the first time: 10 years, 1 month, 3 days ago.
Age of the domain is one of the many signals that search engines utilize for ranking. Brand new domains generally have more difficult time to rank high for the first few months.

Domain Expiration

SEO-Authority
Your domain expires in: 1 year, 10 months, 26 days.
Domain expiration far in to the future is considered a good practice as it promotes confidence in your website, decreases chances of losing domain and in certain cases might help with search engine ranking. (https://www.hover.com/blog/three-reasons-to-renew-your-domain-names-for-five-years/)

IP Canonicalization

SEO
No, your site's IP 82.163.179.65 does not redirect to thienvanvietnam.org.
Some web spiders index websites using IP as well as domain name which can cause duplicate content if there is no IP Canonicalization.

URL Canonicalization

SEO
Yes, both the www.thienvanvietnam.org and thienvanvietnam.org resolve to the same URL.
Domain name with WWW and without can be considered as different pages causing duplicate content for search engines. (www.mattcutts.com/blog/seo-advice-url-canonicalization)

Page Speed

performanceSEO
Google Page Speed score: 79% (Average)
Rq. Requests Hst. Hosts LT Load time Html Img Images JS JavaScript CSS F Flash O Other PS Page Size
117123.12s323.75 KB484.21 KB2.12 MB322.16 KB0 B109.1 KB3.33 MB

RecommendationImpact
Avoid landing page redirects
None
Enable compression
None
Leverage browser caching
Low
Reduce server response time
Low
Minify CSS
Low
Minify HTML
None
Minify JavaScript
Low
Eliminate render-blocking JavaScript and CSS in above-the-fold content
High
Optimize images
High
Prioritize visible content
None

Subscribe for more details
PageSpeed analyzes webpages and evaluates its performance while providing suggestions on reducing page load times. Google is now incorporating website speed in search ranking (www.mattcutts.com/blog/site-speed)

Server Information

security

ISP:
I Fastnet Ltd
Server IP:
82.163.179.65
Server Location:
GB ENGLAND, Regent Centre (Bulman House)

Name Server 1:
ns1.byethost20.org (31.22.4.73)
Name Server 2:
ns2.byethost20.org (31.22.4.73)
Your server's IP address and location have minor impact on the country specific SEO. It is recommend to host the website in the country where the number of vistors is desired to be the highest. Search engines take the geolocation of a server into account. (www.youtube.com/watch?v=hXt23AXlJJU)

HTTPS (SSL)

security
Issued To:
Common Name (CN):
thienvanvietnam.org
Issuer:
Common Name (CN):
Let's Encrypt Authority X3
Oranization (O):
Let's Encrypt
Period of Validity
Begins On:
08/18/2017
Expires On:
11/16/2017
Google™ is now treating HTTPS as a ranking signal. HTTPS is a secure web protocol that allows for encrypted communication between website and the client. HTTPS protocol requires your website to have an SSL certificate, which can be purchased from a Certificate Authority (CA) or SSL vendor. (security.googleblog.com/2014/08/https-as-ranking-signal_6.html).

Safe Browsing

security
Yes
Safe Browsing is a service provided by Google that enables applications to check URLs against Google's constantly updated lists of suspected phishing and malware pages. If your site is marked as unsafe see our guide on how to fix websites blocked by google safe browsing

Spam Blacklist

security
Good, your IP 82.163.179.65 is not blacklisted.
Spammer directories provide lists of IPs from which spam distribution is reported. Emails sent from the blocked IPs are subject to closer scrutiny and are much less likely to be delivered. For email campaigns it is recommended to utilize professional email services to ensure that your website IP is not blocked. (www.stopforumspam.com)

Directory Browsing

security
Great, your server has directory browsing disabled.
Protect Webserver directories from unwanted browsing. To enhance security, directory browsing should be disabled unless you have a specific reason to enable it. If you enable directory browsing, make sure that you only enable it on the particular directory or directories that you want to share. (https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc731109)

Email Address Obfuscation

security
There is 1 email in plain text on the webpage:
 • info@thienvanvietnam.org
It is recommended to obfuscate email addresses posted in public. This prevents email addresses from being automatically harvested by spam bots which helps to decrease number of unsolicited emails. See our email obfuscation techniques guide for more details.

Whois Privacy

security
Registrant:
Handle:
C164222323-LROR
Name:
Dang Vu Tuan Son
Organization:
Cau lac bo thien van hoc tre Viet Nam
Address:
So2 ngo 107 Nguyen chi thanh, Ha Noi, Ha Noi, 10000, VN
Phone:
+84.915301116
Email:
tuanson.dangvu@gmail.com
Administrative Contact:
Handle:
C164222323-LROR
Name:
Dang Vu Tuan Son
Organization:
Cau lac bo thien van hoc tre Viet Nam
Address:
So2 ngo 107 Nguyen chi thanh, Ha Noi, Ha Noi, 10000, VN
Phone:
+84.915301116
Email:
tuanson.dangvu@gmail.com
Technical Contact:
Handle:
C164222323-LROR
Name:
Dang Vu Tuan Son
Organization:
Cau lac bo thien van hoc tre Viet Nam
Address:
So2 ngo 107 Nguyen chi thanh, Ha Noi, Ha Noi, 10000, VN
Phone:
+84.915301116
Email:
tuanson.dangvu@gmail.com
Whois Privacy is a service that prevents domain owner contact information from being displayed in the publicly available Whois records. This can help to cut down on unwanted spam but utilizing Whois privacy should be evaluated against business model and branding strategy.

Server Signature

security
Good, your server does not provide version information.
Attackers can utilize server signature versioning information to their advantage therefore it is recommended to disable it when possible.