website SEO analysis & review tools logo

website SEO analysis & review tools

Options
allAll
successHigh score
mediumMedium score
lowLow score
infoInfo only
socialSocial
backlinksBacklinks
visitorsVisitors
accessibilityAccessibility
SEO-contentSEO-content
technologyTechnology
validityValidity
usabilityUsability
SEOSEO
mobileMobile
performancePerformance
SEO-AuthoritySEO-Authority
securitySecurity

Report for thuanbk55.blogspot.com

iwebchk

 • screenshot of thuanbk55.blogspot.com
 • Score:

  70.7%

  3.83
  Progress:
  100%
  Generated on Tuesday, January 3rd 2017 7:50 am
  01/03/2017

Top Priorities

list
Please SUBSCRIBE to see the full list of personalized tasks.
Show more Show less

Traffic Rank

visitors
2,773,151 most visited website in the World Trend: down (+20,894,689)
Traffic Rank is provided by Alexa

Visitors Localization

visitors
No data available.
Registering country code top level domains (ccTLD) can prevent potential competitors from taking advantage of your primary domain reputation. It is also one of the ways to improve country specific SEO and performance. (http://www.searchenginejournal.com/seo-without-boarders-a-guide-to-international-seo-nick-paterman/60092/)

Images

accessibilitySEO-content
We have located images with missing ALT attribute.
Number of images: 18
Missing alt tag: 18

List of images with missing ALT attributes:

 • https://resources.blogblog.com/img/icon18_wrench_allbkg.png (14 locations)
 • https://4.bp.blogspot.com/-1WeLD-91QBw/VugdmVDWeFI/AAAAAAAAAM8/GH25Qn_oHXIci...png
 • http://1.bp.blogspot.com/-W1iXfGPUSws/VM4RyKJUp0I/AAAAAAAAAFU/e60H_hGnp64/s1...PNG
 • http://1.bp.blogspot.com/-LjQ1RJQQgpA/U1p46TPxt_I/AAAAAAAAADc/iKiQkz72n2E/s7...PNG
 • http://1.bp.blogspot.com/-rntm-ZksiM8/U4mUSl--JvI/AAAAAAAAAa4/o7Og2Z4p4f4/s7...jpg
The "alt" attribute provides a text equivalent for the image. If the browser cannot display an image the alt description will be given in its place. Furthermore, some visitors cannot see images as they might be blind in which the alt tag provides a valuable image description. Finally, search engines utilize the alt attribute for image search indexing. (www.w3.org/QA/Tips/altAttribute)

Title

SEO-content
We have found following title:

"ThuanBK55"

Length: 9 characters
The <TITLE> element provides a short piece of text describing the document. The title is very important as it shows in the window title bars, bookmarks and search results. Title should be between 60 to 80 characters long. (www.w3.org/QA/Tips/good-titles)

Description Metatag

SEO-content
We have found following description:

"Huong dan hoc dien tu"

Length: 21 characters
The description attribute should provide a concise explanation of a Web page's content. Also, the description is often displayed on search engine results and can indirectly affect page ranking. (en.wikipedia.org/wiki/Meta_element#The_description_attribute)

Keywords Metatag

SEO-content
We have found 7 keywords:
 • AVR
 • MSP430
 • Dien tu
 • huong dan
 • tutorial
 • sang tao
 • lap trinh nhung
Length: 62 characters
The keywords attribute was utilized by search engines to provide more accurate search results. Due to the over usage and spamming the keywords attribute has been phased out and is no longer relevant. Google doesn't use the "keywords" meta tag in web search ranking.

Text to HTML Ratio

SEO-content
The Text to HTML ratio is 9.19%
Original content is by far the single most important element to search engines. Low Text to HTML ratio indicates little content for search engines to index. We consider it to be good practice to have a Text to HTML ratio of at least 10% and ideal above 20%

Keyword Density & Consistency

SEO-content
Consistent Keywords % Density # Count T Title D Desc. H <H> A ALT B <b>
được2.44%32--13--
các2.29%30--9-1
bài2.29%30--5-5
toán1.75%23--7-3
một1.45%19--8--
trong1.37%18--3-2
share1.14%15-----
dụng1.07%14--3--
msp4301.07%14-----
của0.99%13--6--
thuật toán0.92%12--2--
giới thiệu0.84%11-----
trận phím0.69%9--1--
bài toán0.46%6--3--
cây atm0.46%6--1--
thuan pham van0.38%5-----
được đăng bởi0.38%5-----
bài này mình0.31%4-----
các thuật toán0.31%4-----
quy hoạch động0.23%3--2--
Keywords density and consistency are notable factors for optimal page SEO. Preferred keywords should have higher keywords density indicating their importance. Optimally, preferred keywords should also be consistently utilized in multiple essential areas of the page such as title, description meta tag, h1 through h6 headings, alt image attributes, backlinks and internal links anchor text. Keyword density of above 5% is a good indication that the word or phrase appears too many time in the content.

Frames

accessibilitySEO-content
No frames detected.
It is not recommended to use frames or iframes because they can cause problems for search engines. It is best to avoid frames and inline frames whenever possible (searchenginewatch.com/article/2064573/Search-Engines-and-Frames). If frames must be utilized consider <noframes> tag. (www.w3schools.com/tags/tag_noframes.asp).

Flash

accessibilitytechnologySEO-content
No flash detected.
Flash and other reach-media technologies should primarily be utilized for decorative purposes. This makes your site more search engine friendly and improves accessibility (support.google.com/webmasters/bin/answer.py?hl=en&answer=72746#1).

Headings

SEO-content
 • 1 <H1>
  • ThuanBK55
 • 20 <H2>
  • Trang
  • Like us on Facebook
  • Tuesday, March 15, 2016
  • Thursday, March 3, 2016
  • Saturday, February 6, 2016
  • Sunday, February 1, 2015
  • Thursday, January 29, 2015
  • Green Frog - Dịch vụ in 3D và sản xuất sản phẩm nhựa sinh học
  • Danh sách chuyên mục
  • Most Recent
  • Dự án đã hoàn thành
  • Dự án đang hoàn thiện
  • Popular Posts
  • Blog Archive
  • Labels
  • Adsense mobile
  • Categories
  • Translate
  • Popular Posts
  • Recent
 • 11 <H3>
  • [Stack]Captcha - Simple Project
  • 1. USING
  • 2. QUESTION
  • [Algorithm] Sample Project
  • [Dynamic] Part1.Bài toán cây ATM
  • EMPTY
  • Thuật toán quy hoạch động là gì ???? Trước khi bắt đầu chúng ta sẽ xem một ví dụ thực tế đơn giản để thấy thuật toán "Quy hoạch động" (Dynamic) hoạt động như thế nào và được ứng dụng làm gì!!
  • 1. ĐỀ BÀI
  • Ma trận phím và thiết kế cải tiến
  • Tính toán cơ bản trong lập trình nhúng
  • 1.Các phép toán thông dụng
 • 1 <H4>
  • Captcha được phát minh ra nhằm mục đích bảo vệ các trang web và hệ thống khỏi các hành vi phá hoại của các chương trình giả dạng con người (nhằm các mục đích xấu) hay gọi là bot hoặc spam bots. Captcha là chương trình phép thử tự động được tạo ra với mục đích hầu hết mọi người có thể vượt qua trong khi các chương trình máy tính hiện đại không thể vượt qua, đảm bảo robot không thể liên tục truy cập vào server từ một địa chỉ. Captcha là một mã hình ảnh đã được xử lý để robot rất khó đọc được. Tuy nhiên Captcha nảy sinh ra một vấn đề, đó là tốn thời gian của người dùng một cách vô nghĩa . Một vài ông kỹ sư đầu to ở Mỹ đã nghĩ ra một cách rất thông minh giải quyết vấn đề này. Họ dùng mã Captcha cấu tạo gồm 2 phần, phần 1 hệ thống đã biết mã thật (nó hiển thị gì) và phần 2 chưa biết. Người ta sẽ thống kê các kết quả người dùng gõ mã mà đúng phần 1, và được 1 bảng dữ liệu cho phần mã 2. Dữ liệu này được dùng để xác định chính xác đoạn mã 2 viết gì. Nó được sử dụng để số hóa các văn bản mà các hệ thống bot khác không làm được (như dự án số hóa toàn bộ sách của Google cần cái này), giúp tiết kiệm bộ nhớ(lưu text thì đỡ tốn bộ nhớ hơn ảnh), nhận diện chữ viết, huấn luyện robot..vv... Và mã capcha sau khi dc giải mã có thể lại được dùng làm mã capcha thật (đoạn mã 1 ở trên), vào chắc chắn robot ko thể phá được. Sau khi thu thập được dữ liệu gõ capcha của người dùng, mã đúng của nó là kết quả mà trên 75% người dùng gõ. Đó là bài toán thực tế, nhưng hoạt động của nó không hề đơn giản, ở đây mình chỉ đưa ra 1 bài toán rất đơn giản, khi dữ liệu đã được thu thập và sắp xếp. Trong một bài khác, chúng ta sẽ làm việc với dữ liệu thực tế hơn.
 • 0 <H5>
 • 0 <H6>
The <h1> to <h6> tags are used to define HTML headings. The <h1> tag should hold the title describing the content of a specific page therefore only one h1 tag is needed per page. There can be any number of h2 - h6 tags but they should be added in order of importance (www.w3schools.com/tags/tag_hn.asp).

Doctype

technologyvalidity
HTML 5
The <!DOCTYPE> declaration tells the web browser about what version of HTML the page is written in. It is good practice to always add the <!DOCTYPE> declaration to the HTML documents, so that the browser knows what type of document to expect. (www.w3schools.com/tags/tag_DOCTYPE.asp)

Character Encoding

technologyvalidity
UTF-8 (Unicode)
Covers: Worldwide
To display an HTML page correctly, the browser must know what character-set to use (en.wikipedia.org/wiki/Character_encodings_in_HTML).

Language

usability
Declared Language: vi (Vietnamese)
Language Attribute: vi (Vietnamese)
The HTML "lang" attributes and language metatag define the base language to be used for displaying text and characters on a Website.

W3C Markup Validation

validity
Status: FAILED [88 errors, 24 warning(s)]
It is good practice to use valid HTML/XHTML markup as it ensures that the search engines can read the website correctly as well as it improves cross browser compatibility (W3C Markup Validation Service).

Deprecated HTML elements

technologyvalidity
Good, no deprecated elements found.
A deprecated element is one that has been outdated by newer constructs. Deprecated elements may become obsolete in future versions of HTML so it is recommended not to use them. (webdesign.about.com/od/htmltags/a/bltags_deprctag.htm)

Nested HTML Tables

accessibilitytechnology
Great, no nested tables detected.
In general it is not recommended to use nested tables or to utilize tables for page layout. Nested tables are known to cause performance issues due to increased HTML size and rendering time. It is better to use CSS layout instead.

Web Analytics

technology
Yes, we have detected following web analytics tools:
 • Google analytics icon Google™ Analytics
Web Analytics Tools collect and measure information about visitor activity on a website. Well interpreted web traffic data is invaluable in determining a successfully web strategy and assessing the effectiveness of a website. At a minimum, we recommend to utilize at least one web analytics tool.

robots.txt

SEO
A robots.txt file restricts access to search engine robots that crawl the web. (www.robotstxt.org/robotstxt.html)

XML Sitemap

SEO
Sitemaps inform search engines about pages available for crawling. In its simplest form, a Sitemap is an XML file that lists URLs for a site along with additional metadata about each URL. XML sitemap should help search engines to crawl the site more intelligently. (http://www.sitemaps.org/protocol.html)

Mobile Rendering

mobile
Mobile internet usage has been exceeding PC's since 2014 and growing so it is critical for pages to render correctly on mobile devices.

Mobile Optimization

mobileperformanceSEO
Mobile PageSpeed analyzes webpages and evaluates its performance while providing suggestions on reducing page load times. Google is incorporating website speed in search ranking (http://www.mattcutts.com/blog/site-speed)

Mobile Experience

mobileusability
Mobile users have now become a critical part of online visits. Making the website mobile friendly is no longer an option but rather necessity. (https://developers.google.com/webmasters/smartphone-sites/)

Favicon

usability
favicon
file: http://thuanbk55.blogspot.com/favicon.ico
size: 16px  by  16px
type: image/x-icon
The Favicon is a small icon associated with a website. The Favicon is important because it is displayed next to the website's URL in the address bar of the browser as well as in bookmarks and shortcuts. (en.wikipedia.org/wiki/Favicon)

Custom 404 Error Page

usability
Yes, custom 404 error page detected.
A 404 is a standard http response code for a resource that cannot be located on the server. Webservers usually return a "404 Not Found" error page for non-existing pages. Unfortunately, these default error pages are very generic and a not very user friendly, therefore, using a custom 404 error page is highly recommended.

Process of returning http status code "200 OK" for a non-existent page or redirecting users to another url is called soft 404. Soft 404 errors are problematic for search engines and are not advisable. (https://support.google.com/webmasters/answer/181708)

Printability

usability
Could not locate print-friendly CSS.
Print-friendly pages are designed to fit on an 8.5"x11" or A4 sheet and usually include only the content of the page, along with source information. (webdesign.about.com/od/printerfriendly/a/aa041403a.htm)

W3C CSS Validation

validity
Status: FAILED [60 error(s)]
It is recommended to use valid CSS to ensure that the website displays correctly. (W3C CSS Validation Service).

Domain Age

SEO-Authority
Your domain was registerd for the first time: 16 years, 5 months, 2 days ago.
Age of the domain is one of the many signals that search engines utilize for ranking. Brand new domains generally have more difficult time to rank high for the first few months. (http://www.coconutheadphones.com/does-domain-agematter)

Domain Expiration

SEO-Authority
Your domain expires in: 6 months, 27 days, 16 hours.
Domain expiration far in to the future is considered a good practice as it promotes confidence in your website, decreases chances of losing domain and in certain cases might help with search engine ranking. (https://www.hover.com/blog/three-reasons-to-renew-your-domain-names-for-five-years/)

IP Canonicalization

SEO
No, your site's IP 216.58.218.97 redirects to www.google.com instead of thuanbk55.blogspot.com.
Some web spiders index websites using IP as well as domain name which can cause duplicate content if there is no IP Canonicalization. (www.mattcutts.com/blog/seo-advice-url-canonicalization)

URL Canonicalization

SEO
Yes, both the www.thuanbk55.blogspot.com and thuanbk55.blogspot.com resolve to the same URL.
Domain name with WWW and without can be considered as different pages causing duplicate content for search engines. (www.mattcutts.com/blog/seo-advice-url-canonicalization)

Page Speed

performanceSEO
Google Page Speed score: 79% (Average)
Rq. Requests Hst. Hosts LT Load time Html Img Images JS JavaScript CSS F Flash O Other PS Page Size
145374.88s754.06 KB225.79 KB3.34 MB156.52 KB0 B99.91 KB4.55 MB

RecommendationImpact
Avoid landing page redirects
None
Enable compression
None
Leverage browser caching
High
Reduce server response time
Low
Minify CSS
None
Minify HTML
Low
Minify JavaScript
None
Eliminate render-blocking JavaScript and CSS in above-the-fold content
High
Optimize images
Low
Prioritize visible content
None

Subscribe for more details
PageSpeed analyzes webpages and evaluates its performance while providing suggestions on reducing page load times. Google is now incorporating website speed in search ranking (http://www.mattcutts.com/blog/site-speed)

Server Information

security

ISP:
Google
Server IP:
216.58.218.97
Server Location:
US CALIFORNIA, Mountain View

Name Server 1:
ns1.google.com (216.239.32.10)
Name Server 2:
ns2.google.com (216.239.34.10)
Name Server 3:
ns3.google.com (216.239.36.10)
Name Server 4:
ns4.google.com (216.239.38.10)
Your server's IP address and location have minor impact on the country specific SEO. It is recommend to host the website in the country where the number of vistors is desired to be the highest. Search engines take the geolocation of a server into account. (http://www.youtube.com/watch?v=hXt23AXlJJU)

HTTPS (SSL)

security
Issued To:
Common Name (CN):
*.googleusercontent.com
Issuer:
Common Name (CN):
Google Internet Authority G2
Oranization (O):
Google Inc
Period of Validity
Begins On:
12/15/2016
Expires On:
03/09/2017
Google™ is now treating HTTPS as a ranking signal. HTTPS is a secure web protocol that allows for encrypted communication between website and the client. HTTPS protocol requires your website to have an SSL certificate, which can be purchased from a Certificate Authority (CA) or SSL vendor. (http://googleonlinesecurity.blogspot.in/2014/08/https-as-ranking-signal_6.html).

Safe Browsing

security
Yes
Safe Browsing is a service provided by Google that enables applications to check URLs against Google's constantly updated lists of suspected phishing and malware pages. If your site is marked as unsafe see our guide on how to fix websites blocked by google safe browsing

Spam Blacklist

security
Good, your IP is not blacklisted.
Spammer directories provide lists of IPs from which spam distribution is reported. Emails sent from the blocked IPs are subject to closer scrutiny and are much less likely to be delivered. For email campaigns it is recommended to utilize professional email services to ensure that your website IP is not blocked. (www.stopforumspam.com)

Email Address Obfuscation

security
Great, this webpage does not contain email addresses displayed in plain text.
It is recommended to obfuscate email addresses posted in public. This prevents email addresses from being automatically harvested by spam bots which helps to decrease number of unsolicited emails. See our email obfuscation techniques guide for more details.

Directory Browsing

security
Great, your server has directory browsing disabled.
Protect Webserver directories from unwanted browsing. To enhance security, directory browsing should be disabled unless you have a specific reason to enable it. If you enable directory browsing, make sure that you only enable it on the particular directory or directories that you want to share. (http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc731109)

Whois Privacy

security
No contact information available.
Whois Privacy is a service that prevents domain owner contact information from being displayed in the publicly available Whois records. This can help to cut down on unwanted spam but utilizing Whois privacy should be evaluated against business model and branding strategy.

Server Signature

security
Good, your server does not provide version information.
Attackers can utilize server signature versioning information to their advantage therefore it is recommended to disable it when possible. (Disable server signature for Apache or IIS).