website SEO analysis & review tools logo

website SEO analysis & review tools

Options
allAll
successHigh score
mediumMedium score
lowLow score
infoInfo only
socialSocial
backlinksBacklinks
visitorsVisitors
accessibilityAccessibility
SEO-contentSEO-content
technologyTechnology
validityValidity
usabilityUsability
SEOSEO
mobileMobile
performancePerformance
SEO-AuthoritySEO-Authority
securitySecurity

Report for thunodfc.com.vn

iwebchk

Top Priorities

list
Please SUBSCRIBE to see the full list of personalized tasks.
Show more Show less

Traffic Rank

visitors
15,656,794 most visited website in the World Trend: up (-7,867,725)
Traffic Rank is provided by Alexa

Images

accessibilitySEO-content
Good, most images have ALT attribute.
Number of images: 38
Missing alt tag: 1

List of images with missing ALT attributes:

 • //googleads.g.doubleclick.net/pagead/viewthroughconversion/993694567/?value=...t=0
The "alt" attribute provides a text equivalent for the image. If the browser cannot display an image the alt description will be given in its place. Furthermore, some visitors cannot see images as they might be blind in which the alt tag provides a valuable image description. Finally, search engines utilize the alt attribute for image search indexing. (www.w3.org/QA/Tips/altAttribute)

Visitors Localization

visitors
No data available.
Registering country code top level domains (ccTLD) can prevent potential competitors from taking advantage of your primary domain reputation. It is also one of the ways to improve country specific SEO and performance. (www.searchenginejournal.com/seo-without-boarders-a-guide-to-international-seo-nick-paterman/60092/)

Description Metatag

SEO-content
We have found following description:

"Công ty thu nợ thuê cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước; Công nghệ Thu nợ Tiên tiến; Luật sư tư vấn, phòng ngừa rủi ro, DFC kỷ niệm 12 năm thành lập."

Length: 154 characters
The description attribute should provide a concise explanation of a Web page's content. Also, the description is often displayed on search engine results and can indirectly affect page ranking.

Title

SEO-content
We have found following title:

"Công ty thu nợ thuê | Nơi tài chính hồi sinh | Thunodfc"

Length: 55 characters
The <TITLE> element provides a short piece of text describing the document. The title is very important as it shows in the window title bars, bookmarks and search results. Title should be between 60 to 80 characters long. (www.w3.org/QA/Tips/good-titles)

Keywords Metatag

SEO-content
We have found 9 keywords:
 • Công ty thu nợ
 • cong ty thu no
 • dịch vụ thu nợ
 • thu nợ khó đòi thu hồi nợ
 • thu nợ
 • thu hoi no
 • thu no
 • công ty thu hồi nợ
 • cong ty thu hoi no
Length: 143 characters
The keywords attribute was utilized by search engines to provide more accurate search results. Due to the over usage and spamming the keywords attribute has been phased out and is no longer relevant. Google doesn't use the "keywords" meta tag in web search ranking.

Text to HTML Ratio

SEO-content
The Text to HTML ratio is 8.52%
Original content is by far the single most important element to search engines. Low Text to HTML ratio indicates little content for search engines to index. We consider it to be good practice to have a Text to HTML ratio of at least 10% and ideal above 20%

Keyword Density & Consistency

SEO-content
Consistent Keywords % Density # Count T Title D Desc. H <H> A ALT B <b>
thu4.30%5612333-
không3.69%48--1913-
công3.07%40121216-
đòi2.69%35--178-
doanh2.15%28-193-
nghiệp2.15%28-193-
khó2.15%28--146-
của1.69%22--142-
hàng1.61%21--86-
hành1.46%19--15--
doanh nghiệp2.15%28-19--
khó đòi1.92%25--13--
thi hành1.15%15--13--
thu hồi1.15%15--8--
nghiệp không1.15%15--6--
doanh nghiệp không1.15%15--6--
nghiệp không phải1.00%13--4--
không phải đau0.84%11--4--
phải đau đầu0.84%11--4--
khó đòi trước0.54%7--4--
Keywords density and consistency are notable factors for optimal page SEO. Preferred keywords should have higher keywords density indicating their importance. Optimally, preferred keywords should also be consistently utilized in multiple essential areas of the page such as title, description meta tag, h1 through h6 headings, alt image attributes, backlinks and internal links anchor text. Keyword density of above 6% can indicate that the word or a phrase appears too many time in the content.

Flash

accessibilitytechnologySEO-content
No flash detected.
Flash and other reach-media technologies should primarily be utilized for decorative purposes. This makes your site more search engine friendly and improves accessibility (support.google.com/webmasters/bin/answer.py?hl=en&answer=72746#1).

Frames

accessibilitySEO-content
Yes, 1 inline frame(s) detected.
It is not recommended to use frames or iframes because they can cause problems for search engines. It is best to avoid frames and inline frames whenever possible (searchenginewatch.com/article/2064573/Search-Engines-and-Frames). If frames must be utilized consider <noframes> tag. (www.w3schools.com/tags/tag_noframes.asp).

Doctype

technologyvalidity
XHTML 1.0 TRANSITIONAL
The <!DOCTYPE> declaration tells the web browser about what version of HTML the page is written in. It is good practice to always add the <!DOCTYPE> declaration to the HTML documents, so that the browser knows what type of document to expect. (www.w3schools.com/tags/tag_DOCTYPE.asp)

Headings

SEO-content
 • 1 <H1>
  • Dịch vụ thu hồi nợ khó đòi cho các tổ chức doanh nghiệp
 • 53 <H2>
  • Giới thiệu chung
  • Lịch sử phát triển
  • Thông báo
  • Cơ cấu tổ chức
  • Nhận xét của khách hàng
  • Sứ mệnh - Tầm nhìn - Giá trị
  • Những điều cần biết về thu nợ
  • Dấu hiệu, ảnh hưởng từ nợ khó đòi
  • Nhận biết công ty thu nợ hiệu quả
  • Thực trạng về thu nợ
  • Hỏi đáp
  • Điều kiện thu nợ
  • Quy trình khi thu nợ
  • Điều kiện về hồ sơ, vụ việc
  • Biện pháp thu hồi nợ
  • Thương lượng hòa giải thu nợ
  • Tố tụng tại Tòa án, Trọng tài
  • Thi hành án để thu nợ
  • Biện pháp thu nợ khác
  • Phí dịch vụ
  • Nợ do mua bán hàng hóa, dịch vụ
  • Nợ do thi công xây dựng, xây lắp
  • Nợ do thuê mượn tài sản, thiết bị
  • Nợ do thực hiện gia công, chế tạo
  • Nợ do vay mượn
  • Nợ do hợp tác làm ăn
  • Câu hỏi pháp luật tổng hợp
  • Văn bản pháp luật
  • Khái quát về nợ thi hành án
  • Kỹ năng thi hành án
  • Kỹ năng làm việc thu hồi nợ
  • Kỹ năng của kế toán công nợ
  • Kỹ năng đặt lịch làm việc
  • Hiệu quả Tư vấn thu nợ
  • Nội dung Tư vấn thu nợ
  • Phí Tư vấn thu nợ
  • Dịch vụ nhận tham gia tranh tụng
  • Đào tạo thu nợ
  • Tâm điểm pháp luật
  • Kiến thức pháp luật
  • Lý do khách hàng chiếm dụng vốn, không muốn trả nợ
  • Ngăn chặn không để thành nợ khó đòi trước khi quá muộn
  • Để doanh nghiệp không phải đau đầu vì nợ khó đòi.
  • Giới thiệu
  • Dịch vụ thu nợ
  • Nợ doanh nghiệp
  • Kỹ năng thu nợ
  • Quy trình khi thu nợ
  • Những điều cần biết về thu nợ
  • Biện pháp thu hồi nợ
  • Nợ cá nhân
  • Tư vấn thu nợ
  • Tin tức
 • 39 <H3>
  • Để doanh nghiệp không phải đau đầu vì nợ khó đòi.
  • Ngăn chặn không để thành nợ khó đòi trước khi quá muộn
  • Lý do khách hàng chiếm dụng vốn, không muốn trả nợ
  • Có đòi được tiền công ty khi trên giấy tờ chỉ có xác nhận của giám đốc?
  • Tư vấn giải quyết thi hành án của luật sư DFC
  • Thực trạng việc thi hành án để thu nợ ở nước ta hiện nay
  • Đòi nợ tiền của vợ chồng đang chuẩn bị ly hôn
  • Nên thuê luật sư hay công ty thu hồi nợ khởi kiện?
  • PHÍ DỊCH VỤ THU NỢ CÓ LÀ YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH?
  • Ba yếu tố giúp doanh nghiệp tránh được nợ xấu, nợ khó đòi
  • Thu hồi nợ qua thi hành án Doanh nghiệp không chọn
  • Kỹ năng xác minh điều kiện thi hành án
  • Thực hiện quyền yêu cầu thi hành án
  • Để doanh nghiệp không phải đau đầu vì nợ khó đòi.
  • Giao hàng không ký hợp đồng có đòi nợ được không
  • Ngăn chặn không để thành nợ khó đòi trước khi quá muộn
  • Hỏi về hồ sơ không có đối chiếu xác nhận nợ
  • Lý do khách hàng chiếm dụng vốn, không muốn trả nợ
  • Có đòi được tiền công ty khi trên giấy tờ chỉ có xác nhận của giám đốc?
  • Danh sách những vụ việc tiêu biểu DFC giải quyết thành công
  • Những khó khăn của Chấp hành viên trong công tác xác minh điều kiện thi hành án
  • Kỹ năng tìm kiếm thông tin của Chấp hành viên
  • Tư vấn giải quyết thi hành án của luật sư DFC
  • Thực trạng việc thi hành án để thu nợ ở nước ta hiện nay
  • Nguyên nhân Thi hành án không xác minh, phong tỏa được tài khoản của con nợ
  • Doanh nghiệp không lựa chọn cơ quan thi hánh thu nợ
  • Sáu bước phải thực hiện khi đàm phán thu nợ qua điện thoại
  • Kế toán công nợ cần làm gì để thu hồi nợ
  • Ứng xử của chuyên viên khi thu hồi nợ khó đòi
  • Kỹ năng ứng xử khi khách nợ từ chối làm việc
  • Xử lý nợ quá hạn hiện nay ở các ngân hàng thương mại Việt Nam
  • kỹ năng làm việc của kế toán khi khách nợ không chịu ký đối chiếu công nợ ?
  • Kỹ năng giao tiếp trong buổi gặp đầu tiên với khách nợ
  • Thế nào là nợ khó đòi
  • Chuẩn bị đàm phán thu nợ
  • Kỹ năng xác minh điều kiện thi hành án
  • Chức năng nhiệm vụ của Phòng ban trong công ty
  • Kỹ năng đàm phán thu nợ qua điện thoại
  • Những kiến thức của một nhân viên thu nợ cần trang bị
 • 4 <H4>
  • Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.
  • Lý do khách hàng chiếm dụng vốn, không muốn trả nợ
  • Ngăn chặn không để thành nợ khó đòi trước khi quá muộn
  • Để doanh nghiệp không phải đau đầu vì nợ khó đòi.
 • 0 <H5>
 • 0 <H6>
The <h1> to <h6> tags are used to define HTML headings. The <h1> tag should hold the title describing the content of a specific page therefore only one h1 tag is needed per page. There can be any number of h2 - h6 tags but they should be added in order of importance (www.w3schools.com/tags/tag_hn.asp).

Character Encoding

technologyvalidity
UTF-8 (Unicode)
Covers: Worldwide
To display an HTML page correctly, the browser must know what character-set to use.

Language

usability
Declared Language: None
Language Attribute: vi (Vietnamese)
The HTML "lang" attributes and language metatag define the base language to be used for displaying text and characters on a Website.

Deprecated HTML elements

technologyvalidity
Good, no deprecated elements found.
A deprecated element is one that has been outdated by newer constructs. Deprecated elements may become obsolete in future versions of HTML so it is recommended not to use them.

W3C Markup Validation

validity
Status: FAILED [73 errors, 4 warning(s)]
It is good practice to use valid HTML/XHTML markup as it ensures that the search engines can read the website correctly as well as it improves cross browser compatibility (W3C Markup Validation Service).

Nested HTML Tables

accessibilitytechnology
Yes, nested tables detected.
In general it is not recommended to use nested tables or to utilize tables for page layout. Nested tables are known to cause performance issues due to increased HTML size and rendering time. It is better to use CSS layout instead.

Web Analytics

technology
Yes, we have detected following web analytics tools:
 • Google analytics icon Google™ Analytics
Web Analytics Tools collect and measure information about visitor activity on a website. Well interpreted web traffic data is invaluable in determining a successfully web strategy and assessing the effectiveness of a website. At a minimum, we recommend to utilize at least one web analytics tool.

robots.txt

SEO
A robots.txt file restricts access to search engine robots that crawl the web. (www.robotstxt.org/robotstxt.html)

Mobile Rendering

mobile
Mobile internet usage has been exceeding PC's since 2014 and growing so it is critical for pages to render correctly on mobile devices.

XML Sitemap

SEO
Found following XML sitemap(s):
Sitemaps inform search engines about pages available for crawling. In its simplest form, a Sitemap is an XML file that lists URLs for a site along with additional metadata about each URL. XML sitemap should help search engines to crawl the site more intelligently. (www.sitemaps.org/protocol.html)

Mobile Optimization

mobileperformanceSEO
Mobile PageSpeed analyzes webpages and evaluates its performance while providing suggestions on reducing page load times. Google is incorporating website speed in search ranking (www.mattcutts.com/blog/site-speed)

Mobile Experience

mobileusability
Mobile users have now become a critical part of online visits. Making the website mobile friendly is no longer an option but rather necessity. (https://developers.google.com/webmasters/smartphone-sites/)

Favicon

usability
Missing - The link to the favicon is either invalid or the icon file is missing.
The Favicon is a small icon associated with a website. The Favicon is important because it is displayed next to the website's URL in the address bar of the browser as well as in bookmarks and shortcuts.

Custom 404 Error Page

usability
No custom 404 error page detected.
A 404 is a standard http response code for a resource that cannot be located on the server. Web servers usually return a "404 Not Found" error page for non-existing pages. Unfortunately, these default error pages are very generic and a not very user friendly, therefore, using a custom 404 error page is highly recommended.

Process of returning http status code "200 OK" for a non-existent page or redirecting users to another url is called soft 404. Soft 404 errors are problematic for search engines and are not advisable. (https://support.google.com/webmasters/answer/181708)

Printability

usability
Great, you are using print-friendly CSS:
Print-friendly pages are designed to fit on an 8.5"x11" or A4 sheet and usually include only the content of the page, along with source information.

W3C CSS Validation

validity
Data could not be obtained.
It is recommended to use valid CSS to ensure that the website displays correctly. (W3C CSS Validation Service).

Domain Age

SEO-Authority
Data could not be obtained.
Age of the domain is one of the many signals that search engines utilize for ranking. Brand new domains generally have more difficult time to rank high for the first few months.

Domain Expiration

SEO-Authority
Data could not be obtained.
Domain expiration far in to the future is considered a good practice as it promotes confidence in your website, decreases chances of losing domain and in certain cases might help with search engine ranking. (https://www.hover.com/blog/three-reasons-to-renew-your-domain-names-for-five-years/)

IP Canonicalization

SEO
No, your site's IP 103.28.36.11 does not redirect to thunodfc.com.vn.
Some web spiders index websites using IP as well as domain name which can cause duplicate content if there is no IP Canonicalization.

URL Canonicalization

SEO
Yes, both the www.thunodfc.com.vn and thunodfc.com.vn resolve to the same URL.
Domain name with WWW and without can be considered as different pages causing duplicate content for search engines. (www.mattcutts.com/blog/seo-advice-url-canonicalization)

Page Speed

performanceSEO
Google Page Speed score: 82% (High)
Rq. Requests Hst. Hosts LT Load time Html Img Images JS JavaScript CSS F Flash O Other PS Page Size
1554811.85s136.35 KB386.44 KB3.31 MB578.46 KB0 B72.96 KB4.46 MB

RecommendationImpact
Avoid landing page redirects
None
Enable compression
None
Leverage browser caching
Medium
Reduce server response time
None
Minify CSS
Low
Minify HTML
Low
Minify JavaScript
None
Eliminate render-blocking JavaScript and CSS in above-the-fold content
Medium
Optimize images
Medium
Prioritize visible content
None

Subscribe for more details
PageSpeed analyzes webpages and evaluates its performance while providing suggestions on reducing page load times. Google is now incorporating website speed in search ranking (www.mattcutts.com/blog/site-speed)

Server Information

security

ISP:
NhanHoa Software company
Server IP:
103.28.36.11
Server Location:
VN THANH PHO HA NOI, Hanoi
Your server's IP address and location have minor impact on the country specific SEO. It is recommend to host the website in the country where the number of vistors is desired to be the highest. Search engines take the geolocation of a server into account. (www.youtube.com/watch?v=hXt23AXlJJU)

HTTPS (SSL)

security
Issued To:
Common Name (CN):
*.nhanhoa.com
Issuer:
Common Name (CN):
RapidSSL SHA256 CA - G3
Oranization (O):
GeoTrust Inc.
Period of Validity
Begins On:
07/05/2015
Expires On:
07/07/2016

Warning: The SSL certificate has expired.
Google™ is now treating HTTPS as a ranking signal. HTTPS is a secure web protocol that allows for encrypted communication between website and the client. HTTPS protocol requires your website to have an SSL certificate, which can be purchased from a Certificate Authority (CA) or SSL vendor. (security.googleblog.com/2014/08/https-as-ranking-signal_6.html).

Email Address Obfuscation

security
There is 1 email in plain text on the webpage:
 • thunodfc@gmail.com
It is recommended to obfuscate email addresses posted in public. This prevents email addresses from being automatically harvested by spam bots which helps to decrease number of unsolicited emails. See our email obfuscation techniques guide for more details.

Safe Browsing

security
Yes
Safe Browsing is a service provided by Google that enables applications to check URLs against Google's constantly updated lists of suspected phishing and malware pages. If your site is marked as unsafe see our guide on how to fix websites blocked by google safe browsing

Spam Blacklist

security
Good, your IP is not blacklisted.
Spammer directories provide lists of IPs from which spam distribution is reported. Emails sent from the blocked IPs are subject to closer scrutiny and are much less likely to be delivered. For email campaigns it is recommended to utilize professional email services to ensure that your website IP is not blocked. (www.stopforumspam.com)

Directory Browsing

security
Great, your server has directory browsing disabled.
Protect Webserver directories from unwanted browsing. To enhance security, directory browsing should be disabled unless you have a specific reason to enable it. If you enable directory browsing, make sure that you only enable it on the particular directory or directories that you want to share. (https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc731109)

Whois Privacy

security
No contact information available.
Whois Privacy is a service that prevents domain owner contact information from being displayed in the publicly available Whois records. This can help to cut down on unwanted spam but utilizing Whois privacy should be evaluated against business model and branding strategy.

Server Signature

security
On, Apache PHP/5.2.17
Attackers can utilize server signature versioning information to their advantage therefore it is recommended to disable it when possible.